ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ Muhammad’s Jibril

ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರವರಿಗೆಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು (ಸಾಗಿಸಿದ). ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಖುರಾನಿನ ಮೆಕ್ಕನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ಎಂಭತ್ತಾರು ಸೂರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕನನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರಾ ಅಲ್-ಬಕಾರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಯಹೂದಿಗಳು ಜಿಬ್ರಾಲ್ (ಗೇಬ್ರಿಯಲ್)ನ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು (Q 2.97-98).

ನಂತರ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಯೂ 66.4 ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಸಹಕಾರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲು. ಹೇಗಾದರೂ, ಜಿಬ್ರಾಲ್ನ ಸುಳಿವುಗಳು ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ “ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ” (Q 53.5) ಮತ್ತು “ನಂಬಿಗಸ್ತ ಆತ್ಮ” (Q 26.193) ಸೇರಿವೆ. ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ The Trance

ಸಿರಾಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು) ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಕ್ ಕಂತುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಇತ್ತು … ಯುವ ಒಂಟೆಯ ಗೊರಕೆಯಂತೆ.”

ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚುತನದ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವು. ಮೂರ್ಚೆ, ಅಪಾರ ಬೆವರು, ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಭವನೀಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬದಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅವರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು:

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಘಂಟೆ ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ-ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ-ನಂತರ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾ [ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮೂರನೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಂಟ್ ಅಬೆ ಬಕ್ರ್] … ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ಕಟುವಾದ ಶೀತದ ದಿನದಂದು ಬಹಿರಂಗವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನಂತರ ಅದು ಅವರಿದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅವರ [ಮುಹಮ್ಮದ್] ತಲೆ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”

ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಸ್ಲಾಮ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಅರಬ್ ದೈವಜ್ಞರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ:

ಪಾದ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಸಕರ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಗಂಭೀರವಾದ ಘೋರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ವತಃ ದೈವಿಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

 ​ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಘಂಟೆಯ ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. “ಗಂಟೆ ಸೈತಾನನ ಕೊಳವೆಗಳು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, “ಗಂಟೆಯು ಸೈತಾನನ ಕೊಳವೆಗಳು” ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಅದರ ಮೊಳಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ?

ಉತ್ತರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಲ್-ರುಕ್ಯಾ (“ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಪಠಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಾಗುಣಿತ”) ದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲ್-ರುಕ್ಯಾವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರವರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ (ಜಹಿಲಿಯಾ) ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ Muhammad and the Pre-Islamic (Jahiliya) Divination

ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕವು ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಬ್ ದೈವಜ್ಞರ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಕೂಡ ದೈವಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಖಾದಾಜಾನಳಿಗೆ, “ನಾನು ದೈವಿಕನಾಗಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ರುಕ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರೋಹಿತ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ರುಕ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶಕ (ಅಲ್-ರಾಕಿ) ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ದೈವಿಕ ಗುಪ್ತ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ:

[ಅವರನ್ನು] ಹುಡುಕಿದವರು [ದೈವಜ್ಞ] ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರು, ಅದು ಅದೃಶ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ದೈವಜ್ಞನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೈವಜ್ಞನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಈ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು: “ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ”

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ “ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ…” (Q 17.85); “ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವರು…” (Q 20.105); ಮತ್ತು “ಅವರು ಗಂಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವರು…” (Q 79.42).

 ​ಇದಲ್ಲದೆ, “ಪುರೋಹಿತರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವಾಗ ಮತ್ತು ವಿಭಜಿಸುವಾಗ ಅಲ್-ಸಾಜ್‘ [ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಗದ್ಯ]; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ದೈವಜ್ಞರ ಅಲ್-ಸಾಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಸಜ್ ‘ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.”

 ​ಸಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲ ಕರೆ (ಇಸ್ಲಾಮ್‌ಗೆ) ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಾನಿಕ್ ಪದ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. Q 102.1-8 ರ ಅರೇಬಿಕ್ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು:

ನೀವು ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವಾದವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ! ಹಾಗಲ್ಲ! ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ! ಮತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಲ! ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ! ಹಾಗಲ್ಲ! ನೀವು ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ! ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನರಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು! ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಿರಿ!

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಅವರನ್ನು ದೈವಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಖುರೈಷರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಅವರು “ಸೂತ್ಸೇಯರ್ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ಲ!” (Q 52.29).

ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೈವಜ್ಞನನ್ನು “ದೈವಜ್ಞನ ಸೈತಾನ” ದಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸೈತಾನನು “ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಅರಬ್ಬರು ನಂಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ದೈವಿಕನು ತನ್ನ ಸೈತಾನನು ತನಗೆ ಪಠಿಸಿದ್ದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪಠಿಸುತ್ತಾನೆ.

​ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸಹಚರ ಸೈತಾನನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು, “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಜಿನ್ನರ ಸಹಚರನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.’ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ‘ನೀವೂ ಸಹ?’ ಅವರು, ‘ನಾನು ಸಹ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ’ಅವರು‘ ಐಶಾಗೆ, “ಹೌದು! ಆದರೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.”

ಖಾದಾಜ ಅವರ ತೀರ್ಪು Khadīja’s Verdict

ಈ ಭ್ರಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಹುಚ್ಚುತನವು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರುದೈವಜ್ಞನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನಿಸಿದಾಗ, ಖಾದಾಜಾ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ವರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು: ಖಾದಾಜಾ … ಸಂದೇಶವಾಹಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಾಹನ … “ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ [ಗಂಡ], ಅವನು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹಚರನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?” ಅವರು, “ಹೌದು!” ಅವಳು, “ನಂತರ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ.” ಜಿಬ್ರಾಲ್ … ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ … ಖಾದಾಜನಿಗೆ, “ಖಾದಾಜಾ! ಜಿಬ್ರಾಲ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ” ಅವಳು, “ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ [ಗಂಡ] ಎದ್ದು ನನ್ನ ಎಡ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ…. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ … ಎದ್ದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. ಅವಳು, “ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ?” ಅವರು, “ಹೌದು!” ಅವಳು “ನನ್ನ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಮೆಸೆಂಜರ್ … ಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅವಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು “ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ?” ಅವರು, “ಹೌದು!” ಅವಳು “ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಮೆಸೆಂಜರ್ … ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಅವಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು, “ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ?” ಅವರು, “ಹೌದು!” ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಮೆಸೆಂಜರ್ … ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ತೊಂದರೆಗೀಡಾದಳು ಮತ್ತು ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದಳು ಎಂದು ಅವಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆಗ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅವರು, “ಇಲ್ಲ!” ಅವಳು, “ಓ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ [ಗಂಡ], ಅಚಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವದೂತ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನಲ್ಲ.” [ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯು ಖಾದಾಜಾ] ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಮೆಸೆಂಜರ್ ನನ್ನು … ಅವಳ ಮತ್ತು ಅವಳ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ನಡುವೆ [ದಿರ್ಹಿಹಿ] ಸಿಕ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಹೊರಟುಹೋದ. ಆಗ ಅವಳು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ದೂತನಿಗೆ … “ಇದು ದೇವದೂತ, ಸೈತಾನನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ:

1. ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ತನಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಎಂದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರಹೆಂಡತಿ ಬಹುಶಃ “ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ! ಅವನು ಜಿಬ್ರಾಲ್. ” ಬದಲಾಗಿ, ಅವಳು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಸೈತಾನನೆಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು, ಇದರರ್ಥ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಂತರ ಮೂಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದು.

2. ಖಾದಾಜಾಗೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವಳು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. (ಮುಹಮ್ಮದರವರು ಇದನ್ನು ನಂತರದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ).

3. ಈ ಕಥೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಖಾದಾಜಾದ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ದೇವತೆ ಏಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾಳೆ? (ಸೂಚಿಸುವ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸ್ಥಾನ) ಆದರೂ ಅವಳು ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ (ಕಡಿಮೆ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಕ್ರಿಯೆ) ನಂತರ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

4. ಖಾದಾಜಾ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ನಡೆಸಿದಳು. ಅವಳು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ವರನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಎಡ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎರಡನೆಯ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅವಳು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ವರನ್ನು ತನ್ನ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ, “ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಮೆಸೆಂಜರ್‌ನನ್ನು … ಅವಳ ಮತ್ತು ಅವಳ ವಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವೆ [ದಿರ್ಹಿಹಿ] ಸಿಕ್ಕಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಈ ಜೀವಿ ಸೈತಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಖಾದಾಜನು ತನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೋಡಿದದ್ದು ದೇವದೂತ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.

 ಉಪಸಂಹಾರ Conclusion

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಹಮ್ಮದರವರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಖಾದೇಜಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಅವನು ಅನುಮಾನಿಸಿದನು, “ನಾನು ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೆದರುತ್ತೇನೆ.” ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಹಮ್ಮದರವರು ಅವರು “ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡುವ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ” ಸೂತ್ಸೇಯರ್ಗಳಂತೆ ದೈವಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಖಾದಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಳು ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಳನೋಟವಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದು ದೇವದೂತ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಇಸ್ಲಾಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ “ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕೊರತೆಯಿರುವ” ಮಹಿಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಹಮ್ಮದರವರು ತಾವು ನೋಡಿದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವಳ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮುಹಮ್ಮದರವರು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ದೇವದೂತನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಹಿಳೆಯ ಏಕೈಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. (“ಕುರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು” ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿ).

​ಖಾದೇಜನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಮುಹಮ್ಮದರವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ವಯಸ್ಕ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿತು. ಅವರು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಸೆಳವು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅವು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಭ್ರಮೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಇತರ ಸಂವೇದನಾ ಭ್ರಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವು ಅಪಸ್ಮಾರದ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಸೆಳವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಕೋಸ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಶ್ರವಣ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಶಬ್ದಗಳು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುವುದು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಐಷಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರು ಸಹಚರ ಸೈತಾನನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ಖಾದಜಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವನು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಹಮ್ಮದರವರು ಇದನ್ನು “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ” (Q16.102) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು “ಉದಾತ್ತ ಅಪೊಸ್ತಲ” (Q 81.19) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರೆಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರಂತೆ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಯಹೂದಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಸರು לֵאיִרְבַגּ(ಜಿಬ್ರಾಲ್ / ಗೇಬ್ರಿಯಲ್) ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಹೀಬ್ರೂ ಹೆಸರು (ದಾನಿಯೇಲನು. 8.16, 9.21). ಮುಹಮ್ಮದರವರು ಯಹೂದಿಗಳಿಂದ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅವರುಅದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಮುಹಮ್ಮದರವರು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪಠ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಯಹೂದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆರ್ಥರ್ ಜೆಫರಿ ನೀಡುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಮೂಲವು ಸಿರಿಯಾಕ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಖುರಾನಿಕ್ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಿಬ್ರಾಲ್, ಅವನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ, ಆ ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ರವರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಾದಾಜಾದ ಸೂಚಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವದೂತರಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡವು, ನಂತರ ಯಹೂದಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು.

ಗಮನಿಸಿ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಲೂಕ 1.19-31) ಅನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ​​ಕಥೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ನಡುವೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಮೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ, “… ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ” (Q19.17) ಹಾಗೂ “ಭಗವಂತನ ದೂತ” (Q19.19). ಆದ್ದರಿಂದ,ಮುಹಮ್ಮದರವರು  ಅಲ್ಲಾಹನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕನನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದರು.

ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿರುವ ಜಿಬ್ರಾಲ್ನ ಈ ವಿಷಯವು ಕುರಾನ್‌ನ ಇತರ ವಚನಗಳಿಗೆ “ದೇವದೂತರುಮತ್ತು ಆತ್ಮ” (Q 70.4; Q 97.4) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಎಂದು ಗಮನಿಸದೆ ದೇವದೂತರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಎಕ್ಸಿಜೆಟ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? (Q 2.97 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ).

All Rights Reserved. TheQuran.com Group. Originally printed in English, ISBN 978-1-935577-05-8
All Rights Reserved. Used and translated to Kannada language by permission of TheQuran.com Group

Islam: Au moins 37 corans différents

Le problème des corans

Les musulmans disent qu’ils n’ont qu’un seul coran. Laissons parler Mohammad Ali Amir-Moezzi, né en 1956 à Téhéran, Il est un universitaire, historien et islamologue français, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, spécialiste du shi’isme et de l’histoire de la rédaction du Coran.

Le Coran est le même pour l’ensemble des musulmans depuis dix siècles. En effet, au IVe siècle de l’Hégire – soit au cours du Xe siècle de l’ère chrétienne, les musulmans ont accepté cette version du Coran que nous connaissons. Mais une telle unanimité n’existait pas avant. 

Mohammad Ali Amir-Moezzi,

Croire c’est bien, vérifier c’est mieux

Vérifions par nous-même : Il existe aujourd’hui 7 lectures du Coran (en arabe : القراءات القرآنية), ce sont les méthodes de vocalisation du Coran. Ces différentes lectures et sous lectures ont des textes et significations différentes.

La version répandue au Maroc Warsh (ورش) et la version unifiée la plus répandue, Hafs (حفص) , ne disent pas toujours la même chose. Le site internet musulman seek guidance, pretend que c’est faux (:-) , mais un seul exemple prouve le contraire, et suffit pour briser irrémédiablement le mythe du Coran préservé par Allah:

La courageuse Hatun Tash de DCCI Ministries (Defend Christianity, Critique Islam) dispose de 37 Corans différents. Elle a été frappée en publique au Speaker Corner de Londres en exposants ses Corans.

L’heure de vérité

Exemple coran chap. 3 ayat 146

LectureMots arabes différentsTraduction
Hafsقَتَلَ (qatala)Il tua
Warshقُتِلَ (qutila)Il fût tué
Information de notre expert égyptien

Seul les inflexions de l’écriture arabe moderne (ou auparavant la récitation correcte) permettent de donner la bonne prononciation et ainsi, le vrai sens du mot.

La sourate coranique
Q3:146 n’est donc pas pareille

dans les versions de lecture Hafs et Warsh.

Q3:146: Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d’Allah…

La version Hafs : (trad. Hamidullah) en ligne

Ci dessous la version Warsh1 et warsh2 en ligne sur quranflash.com:

Q3:146: Beaucoup parmi les prophètes furent tués

version Warsh1 et warsh2
Récitation Hafs: coran-en-ligne.com
Récitation Warsh 1 : quranflash.com
Récitation Warsh 2: quranflash.com

5000 différences

Entre le Coran Warsh et Hafs, il y a plus de 5000 discrépances (différences) selon Dr Jay Smith. Les cheikhs musulmans n’arrivent pas à le contredire .

La seule chose qu’ils peuvent faire, c’est de traiter d’ignorants ceux qui connaissent les différences.

Dr Jay Smith vs Shaykh Yasir Qadhi (Revisited) | Holes in the standard narrative

Les ignorants sont ceux qui veulent ignorer et ne veulent pas vérifier.

Nous nous sommes donner la peine de vérifier au moins quelques une des différences en faisant des copies de sites de musulmans. Nous n’en publions qu’une, cela suffit.

Les aveugles qui guident des aveugles !

Comment Mohammad Ali Amir-Moezzi a-t-il pu manqué les milliers de différences comme celle-ci? Les sheikhs en général savent pertinemment qu’il existe une multitude de variances entre les 7 différentes lectures principales du coran et les sous-groupes.

Les sheikhs et les imams mentent sciemment ou par ignorance en perpétuant le mythe du Coran unique et préservé.


Pour en savoir plus sur les différents mensonges :
Voici un sheikh musulman qui témoigne que 90% des informations sont cachées par les autres sheikhs, qui mentent sciemment. L’islam est donc une religion inspirée par celui que Jésus appelle « le père du mensonge ».

La qibla, une seule direction pour prier?

On enseigne dans les écoles laïques et sur Wikipédia, que la qibla est la direction vers laquelle doit se tourner le musulman pour faire sa prière. En islam contemporain, il s’agit de l’orthodromie qui joint le lieu de prière à la Kaaba (NDLR : la Kaaba est ce bâtiment cubique noir, avec à l’intérieur cette fameuse pierre en forme de vagin), dans la cité de La Mecque.1

Une Sourate coranique mentionne :

[Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens – Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout – Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: «Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s’y inclinent et s’y prosternent.

Coran 2:125

La qibla est une direction de prière unique instituée par Allah. Si cette qibla a changé de direction, c’est que Allah change d’avis, ou que les musulmans sont des girouettes soumises au vent d’un faux prophète.


Nous présenterons sommairement les découvertes de l’archéologue Dan Gibson qui a écrit 2 ouvrages2 de 300 à 400 pages sur l’archéologie des Mosquées.

À partir de mon enquête sur les premières qiblas islamiques, j’ai découvert que :

1 – au cours des 100 premières années de l’histoire islamique, toutes les qiblas islamiques pointaient Pétra.

2 – Pendant la deuxième centaine d’années (que j’appelle la période de confusion),

certaines qiblas pointaient vers La Mecque,

certaines pointaient entre La Mecque et Pétra

et certaines étaient parallèles à une ligne tracée entre Pétra et La Mecque.

Ils l’ont fait avec une précision surprenante, ce qui semble indiquer que les premiers musulmans disposaient effectivement d’outils et de techniques précis pour établir les directions de la qibla.

Les réactions islamistes

Un spécialiste musulman de la qibla David A. King, auteur de World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic Science commente cette découverte ainsi:

C’est un document amateur, non scientifique. Les premiers Arabes musulmans n’étaient pas en mesure d’établir précisément les qiblas lors de la construction de nouvelles mosquées jusqu’à ce que les développements mathématiques ultérieurs rendent possible la précision

David A. King

Or, un chapitre du livre de Gibson est consacré au sujet de la précision de l’astronomie et de la navigation chinoise et des arabes. Même avant J.-C., elle n’est plus à prouver. Son étude sur la qibla a été faite en collaborant avec une dizaine de chercheurs et repose sur des mesures faites sur plus d’une soixantaine de mosquées. La dépréciation islamique de cette découverte est un déni classique chez les adeptes de sectes.

Il arrive que celui qui ne peut opposer d’arguments aux mythes dévoilés de leur gourou, commence à insulter, jusqu’à parfois tenir des propos obscènes :

King insulte le travail du chercheur sans pouvoir le contrer ni scientifiquement ni historiquement. Plus loin, il laisse paraître ce qui le dérange dans cette recherche:

Ce document est à la fois offensant pour les musulmans et aussi une insulte à l’érudition musulmane3 et occidentale.

L’argument de l’offense des musulmans et de l’insulte n’a aucun rapport avec la véracité scientifique des recherches archéologiques, ni ne remet en cause les résultats.

Il n’est pas nécessaire d’être un érudit (d’occident ou d’orient) pour reconnaître que les statistiques de l’étude de direction des mosquées concordent : Gibson publie de manière exhaustive, l’angle d’erreur de toutes les mosquées analysées. C’est au contraire, une insulte à quiconque de vouloir nier une évidence statistique aussi basique (cf. illustration du livre p.70).

On remarque sans connaissance mathématique que les 5 des 6 anciennes mosquées d’Espagne ou du nord de l’Afrique pointent selon l’axe [Pétra ↔ Mecque] à environ 3° près. L’erreur de l’angle avec la Mecque aurait été de plus de 30 ° degrés.

Nous avons calculé et vérifié nous-même que 13 mosquées construites entre 626 et 743 pointent vers Pétra, avec une écart-type d’erreur4 d’angle de moins de 2,2°. L’exactitude de l’angle de Pétra est excellente. Les mosquées les plus récentes ne sont guère plus précises dans leur angle vers la Mecque. Un calcul statistique basique montre donc que les conclusions de Gibson sont correctes.

La vérité qui dérange

Des anciennes mosquées5 d’Arabie Saoudite ne pointant pas vers la Mecque ont été détruites et reconstruites, … dans la « bonne » direction (celle de la Mecque). Était-ce une destruction intentionnelle ?

La vraie raison de l’offense des musulmans devant cette nouvelle scientifique, c’est la vérité. La vérité est toujours dure à accepter, il faut qu’elle fasse son chemin. Mais un chrétien ne peut faire l’impasse de celle-ci, car c’est elle qui nous affranchit.

Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples;
vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. (Jean 8:31-32)

Origine de la direction de la prière islamique

Elle ne vient pas d’Allah (Lah étant un des dieux de la lune) mais d’Umar, le conseiller de Mahomet.

Après avoir connu des juifs, Mahomet s’est mis à parler de l’ange « Gabriel » (Jibril), et il priait dans la direction de Jérusalem comme eux. Mais, les juifs ne s’étant pas ralliés à lui, il a finalement été conduit à changer d’avis en ce qui concerne la direction de la prière. Et les hadiths Sahih Al-Bukari (une hadith considérée comme authentique6) le confirme :

Rapporté par Umar :

Mon Seigneur était d’accord avec moi en trois choses:

1. J’ai dit: “O Apôtre d’Allah, je souhaite que nous prenions la station d’Abraham comme lieu de prière (pour certaines de nos prières). Ainsi est venue l’inspiration divine: Et prenez-vous (les gens) la station d’Abraham comme lieu de prière (pour certaines de vos prières, par exemple deux Rakat de Tawaf de Ka’ba) “. (Coran 2.125)

2. Et en ce qui concerne le voile des femmes, j’ai dit: ‘O Apôtre d’Allah! J’aimerais que vous ordonniez à vos femmes de se couvrir des hommes parce que les bons et les mauvais leur parlent. Ainsi, le verset du voile des femmes a été révélé.

3. Une fois, les épouses du Prophète ont fait front ensemble contre le Prophète, et je leur ai dit: ‘Il se peut que s’il (le Prophète) vous divorce (toutes) , alors son Seigneur (Allah) lui donnera à votre place, des meilleures épouses que vous.’ …”(66.5).

C’est donc après le conseil d’Umar, que Mahomet a voulu changer la direction de la prière, et que tout à coup, Allah a aussi été d’accord avec Mahomet. Qui est le dieu de qui ? Est-ce Mahomet qui est le dieu d’Allah ?

De la même manière, les études les plus intéressantes sur l’âge et la datation et les variations (corrections) du Coran sont celles de scientifiques allemands non musulmans qui ne sont pas « offensés » par les résultats.

Les « scientifiques » musulmans préfèrent ne pas discourir des trouvailles qui contredisent les enseignements religieux mensongers qu’ils ont reçus.

Les Sheikhs eux-mêmes reconnaissent cacher la vérité et mentir aux musulmans.


https://youtu.be/zAjNKuaCrXE
 • 1Définition de la Qibla selon Wikipédia.fr.
 • 2Early Islamic qiblas: A survey of mosques built between 1AH/622 C.E. and 263 AH/876 C.E. / Dan Gibson
 • p. cm. – (Studies in antiquity and early Islam) ISBN: 978-1-927581-22-3, P.113, 135
  Ce livre est disponible aussi au format pdf
 • 3De quelle érudition musulmane parle-t-on ? Mahomet ne savait ni lire ni écrire, il confondait Myriam la sœur de Moïse et Myriam (Marie) la mère de Jésus. Il croyait que la terre était plate et que le soleil se couche dans une marre de boue. Voir notre prochain article « Les ‘miracles’ scientifiques du Coran ». l’Islam prône fièrement se transmettre par l’épée et non par la science. Prétendre aimer l’érudition dans l’Islam est une contradiction.
 • 4 Écart-type des erreurs de calcul d’angle dans la direction de Pétra: σ angle Pétra (2,81; 0,61; 7,33; 0,36; 0,8; 5,59; 3,43; 0,59; 3,61; 3,99; 0,58; 1,55; 1,78) = 2,18° : C’est un angle infime : Comme une tranche de pomme, coupée en 160 tranches.
 • 5 a) Par exemple la Mosquée de Janad au Yemen. b) http://archnet.org/sites/2814
 • 6 sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_1_08.php (Volume 1, livre 8, numéro 395: ou sunnah.com/bukhari/8/53 ) Notons que cette hadith (récit sur le prophète) est dite Sahih ( authentique ),
  mais ne nous leurrons pas en entendant le terme “Sahih”, un œil averti verra qu’il n’y a rien d’authentique dans l’Islam, ni le Coran, ni Allah, ni son prophète, ni aucune hadith (Sahih ou pas)… seul le mensonge et la corruption de l’Islam est présent.

La miséricorde de Dieu… et celle d’Allah

On enseigne dans les écoles laïques qu’Allah est miséricordieux1, or, la Miséricorde est définie ainsi dans la langue française :

Pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu ; pardon accordé par pure bonté : Ex. Implorer miséricorde. .

(Larousse.fr)

Les traductions françaises de la Bible contiennent relativement peu de fois (une vingtaine) le terme miséricordieux2 , cela dit, les Écritures sont empreintes de la miséricorde de Dieu.

Voici deux exemples : Dieu fait miséricorde au peuple de Ninive qui se repent, au point que le prophète Jonas se met en colère face au déploiement de la miséricorde de Dieu envers un peuple non juif.

Il implora l’Éternel, et il dit: Ah! Éternel, n’est-ce pas ce que je disais quand j’étais encore dans mon pays? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal. (Jonas 4:2)

Le verset suivant nous enseigne aussi comment mettre en pratique cette grâce envers ceux qui ne le méritent pas.

Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. (Luc 6:35-36)

Christ nous demande d’être à l’exemple de Dieu avec nos ennemis.

Le terme miséricordieux est utilisé plus 406 fois3 dans une traduction du Coran en français. Allah Lui, semble 10 fois plus miséricordieux que le Dieu de la Bible. Le serait-il ? Quelques versets du Coran nous aiderons à faire une distinction.

Allah est miséricordieux envers les «organes génitaux » du « messager »

O Prophète! Nous t’avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu’Allah t’a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, – celles qui avaient émigré en ta compagnie -, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle: c’est là un privilège pour toi, à l’exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que Nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu’ils possèdent, afin qu’il n’y eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

(Coran 33:50)

Une femme salafiste n’a pas le droit de serrer la main d’un homme, mais Mahomet a reçu le privilège de pouvoir coucher avec toutes ses esclaves, qu’elles soient mariées ou pas, et avec toutes ses cousines. Les commentaires4 des experts les plus reconnus du Coran sur ce verset controversé sont coquasses et font apparaître l’ignorance, la désinformation et le mépris du judéo-christianisme.

Allah est (soit-disant) miséricordieux envers les esclaves du sexe :

« Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu’elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde / Allah pardonne toujours, et est le plus miséricordieux [envers elles] ».5

Coran 24:33

Dans cette Sourate 24:33, une esclave qui désire demeurer chaste mais qui est forcée à la prostitution sera pardonnée (!) à cause d’Allah, le plus miséricordieux :

Est-elle éligible à un acte de miséricorde, puisqu’ aucune culpabilité ne peut lui-être imputée?

Le proxénète, en fin de compte, n’a rien à se faire reprocher d’Allah, si ce n’est d’aimer « les profits passagers de la vie présente ». Quelle véritable miséricorde est donnée à celle qui est déjà esclave ?

Abullah Yusuf Ali6 un des commentateurs musulman du Coran le plus respecté confirme sans broncher, et avilit la victime:

… La personne est forcée car elle est esclave. Les pauvres et malheureuses filles, qui sont victimes d’un commerce si infâme, trouveront la miséricorde d’Allah, dont la générosité s’étend aux plus basses de Ses créatures

Abullah Yusuf Ali (2993-2994)

Où réside la justice et la miséricorde du Miséricordieux?

« Miséricorde » = machisme ?:

Une telle « miséricorde » asservit à l’esclavagisme, à la prostitution, elle légitime le proxénétisme et la fornication. C’est une parodie malpropre de la miséricorde biblique.

Les effets de tels enseignements se reflètent dans les coutumes des pays islamistes.

Allah le « miséricordieux » aujourd’hui

1) Deux femmes violées collectivement en Arabie Saoudite en 2007 ont été condamnées à 6 mois de prison et 90 coups de fouet en premier jugement

« elles étaient dans une voiture, avec quelqu’un qui n’est pas de la famille. »

Après une couverture médiatique internationale, le roi saoudien Abdallah a accordé une « grâce » officielle aux deux victimes, invoquant son ultime autorité pour réviser les sanctions “discrétionnaires” conformément au bien public, sans que cette « grâce » ne dénonce le système judiciaire saoudien (la Sharia) ou l’équité du premier verdicts prononcés.7 Selon le juriste chrétien Christian Prince, l’Arabie Saoudite est le pays où il y a le plus de viols au monde. Si une femme se déplace dans la rue sans gardien, elle donne une carte blanche aux violeurs. Elle risque aussi de disparaître à tout jamais.

2) A l’aéroport d’Abou Dabi, on trouve une mise en garde de l’esclavagisme. Celle-ci n’est pas traduite en anglais, comme les autres enseignes:

Aéroport d’Abou Dabi (EAU), en 2019
Affice en arabe mettant en garde de l’esclavagisme

Celui qui vend des personnes ou les propose à la vente, à l’achat … est considéré comme l’auteur du crime de traite d’êtres humains… Vendre ou offrir de vendre ou d’acheter un enfant, … qu’il s’agisse d’exploitation sexuelle, … de travail forcé, de prélèvement forcé d’organes, de service forcé, d’esclavage, de mendicité ou de pratiques similaires à l’esclavage ou à la servitude, … sera puni… d’emprisonnement pour une période d’au moins six mois à l’emprisonnement à vie, en plus des amendes infligées… un million de dirhams (95 milles Euros), la loi protège les dénonciateurs, les témoins et les victimes. Appelez ABA pour les délits d’esclavagisme, pour demander de l’aide et pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.nccht.gov.ae Le Comité national de lutte contre la traite d’êtres humains8

Traduction difficile de Vigi-Sectes

Ahmed Al Shamsi, du conseil fédéral national du gouvernement des Émirats Arabes (EAU), reconnaît que :

Le pays a un réel problème avec les aides domestiques ; on a du faire face à tant de rapports internationaux. Mais le harcèlement sexuel n’est pas le plus grand problème des employés de maison qui se sauvent, mais celui du salaire. Aussi, approuver une loi et mettre en œuvre une loi sont deux choses différentes. On fait face à tant de difficultés pour faire appliquer la loi.9

Youtube XV7R1ZhUYdA

Cette enseigne et ses déclarations relativement récentes semblent être une réaction inévitable suite aux nombreux reportages anti-esclavagisme. Beaucoup de pays du moyen-orient se sont fait reprochés d’avoir des aides domestiques exploitées, violées et tuées, ou de réaliser leur projets de constructions gigantesques avec une « main d’œuvre » indienne, pakistanaise, ou Sri-lankaise sous-payées et de les renvoyer chez eux dans un cercueil. Leur salaire, s’ils en ont un, leur permet de manger et de payer transport et logement (parfois une chambre pour 12), mais pas de consulter un docteur.

Aux Émirats, différents reportages montrent des employés (de maison, ou de chantiers) indiens (parfois non payés depuis 10 mois), malades, stressés, endettés qui désirent rentrer chez eux, même sans être payé, mais qui ne le pouvaient pas parce que leur passeport est confisqué. Tous maigrissent, certains se suicident, d’autres meurent sur les chantiers.10

L’hypocrisie des chrétiens du chemin large

Le pape François et d’autres « chrétiens » en quête de reconnaissance ont répondu positivement à l’appel de la réunion interreligieuse des Émirats, pour « le dialogue et la prière pour la paix ». Il s’est adressé le 4 février 2019 à la réunion de la fraternité humaine au Mémorial du fondateur à Abou Dabi et confirme comment

«Dieu est avec ceux qui recherchent la paix».

Cette initiative des EAU permet d’afficher un message bien différent de la réalité locale : Les EAU donnent aux chrétiens une leçon et un bon exemple en approuvant, encourageant et enseignant la tolérance religieuse.

… de nous embrasser, alors notre foi sera défaite. A déclaré le pape.

Le journal La Croix, rapporte ainsi l’évènement :

François et le grand Imam d’Al-Azhar, Ahmed Al Tayeb étaient réunis. Il ont signé une déclaration commune sur la fraternité et la paix. « La fraternité humaine exige de nous, le devoir de bannir toute nuance d’approbation du mot guerre. Rendons-le à sa misérable cruauté. » Le pape a célébré une messe géante au stade… Plus de 120 000 fidèles sont venus assister à l’office. Une façon de mettre en œuvre la liberté religieuse prônée lors du voyage. A son retour, le pape a estimé que le dialogue avec l’Islam avait fait « un pas en avant ».11

Allah le « miséricordieux » aurait-il fait un pas en avant aux EAU ? : 12.

Miséricorde envers les infidèles

Dans une hadith authentique13, on entend Mahomet dire :

Allah m’a ordonné de combattre, de tuer (jihad) tous les peuples jusqu’à ce qu’ils disent qu’il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah et que Muhammad est son messager, qu’ils établissent une prière et payent la Zakat (argent). S’ils le font, leur sang et leurs biens (leur honneur) seront épargnés de moi.

Sahih Al Bukhari Vol. I, p. 13

La grâce islamique ici, est inexistante pour quiconque rejette « le messager », et elle n’est pas gratuite pour ceux qui l’accepte.

Jésus, bien que s’identifiant comme « fils de Dieu » ne s’est accaparé des biens de personne, n’a pas persécuté ceux qui ne le reconnurent pas (Cf. Jean 10:36-39) et ne s’est pas recommandé lui-même, si ce n’est par ses œuvres.

Les closes du pacte ancien avec les chrétiens

Pour ceux qui ne veulent pas devenir musulmans, un pacte est possible. Il faut que quelques-uns restent en vie et payent, peu importe alors s’il reconnaissent Allah ou pas. Voici un extrait du pacte d’Omar14 qui a été fait au nom d’Allah le miséricordieux et plein de grâce, lorsque les musulmans attaquèrent la Syrie. Les pauvres chrétiens furent contraints de l’accepter pour rester en vie. Ils devaient payer la Jizyah (taxe), et supporter que leur femmes et enfants servent d’esclaves sexuels.

Nous acceptons de :

– recevoir pendant 3 jours gratuitement tout musulman qui vient chez nous.

– ne plus construire d’églises, etc …

– ne pas permettre qu’un musulman se convertisse au christianisme, mais permettre qu’un chrétien se convertisse à l’Islam s’il le désire,

– nous levez et donner notre siège à tout musulman qui arrive à un endroit, sans quoi nous mourrons.

Livre de JalaL Al-Deen Al-Soueuty Hadith 30999,Livre de Ahkam Ahel Al Zimmad (dimma) v2/661, Livre de Al-Sunan Al-Kubra Hadith 19186, Livre de Al Jawab ak Al-Sahih Liman Badal Deen Al-Maseeh. Voir livre en anglais de Prince, Christian. The Deception of Allah, Volume 1 (p. 24-26). Kindle Edition.

Avant que les 3 jours d’hospitalité obligatoires soient terminés, n’importe quel autre musulman pouvait aussi venir commencer ses 3 jours, de sorte qu’une maison de chrétien, même celle d’un prince, pouvait devenir un hôtel et bordel gratuit.

Traitement de faveur du « tout et très miséricordieux »

Au nom d’Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d’Abû-Lahab et que lui-même périsse.

Coran 111:1

Conclusion sur la miséricorde d’Allah :

Selon les textes de l’Islam, le terme miséricordieux ne convient ni à Allah, ni à son prophète. Qu’est-ce que Mahomet avait de miséricordieux en tête quand …

 • il a nommé Allah: Le fier, le plus impérieux, le tueur, le nocif
 • il fit écarteler entre deux chameaux, Umm-Qirfa15, une femme de 80 ans encore vivante parce qu’elle avait fait des poème sur lui, avant de vendre sa fille comme esclave 
 • Etc. La liste pourrait être longue de ses œuvres de « miséricorde » …

On ne peut concilier les attributs d’Allah avec de la miséricorde, sans faire violence au Coran lui-même.

Quelle sera l’effet d’une parodie de miséricorde, sur tous ceux qui cherchent la véritable miséricorde de Dieu ? La Bible nous présente maintes fois la miséricorde de Dieu, par exemple en Luc 1:50-54; Luc 1:70-78, Luc 10:37

Jamais il ne s’agit d’une hypocrisie.

 • 1 Voir notre article sur la laïcité.
 • 2 Occurrences du mot miséricordieux dans la Bible traduction Darby : 20 x sur 19 versets / Louis Segond : 21 x sur 20 versets . Le terme miséricorde se trouve environ 160 fois dans la bible.
 • 3 Le Coran en français, coran-francais.com, Essai de traduction du professeur Muhammad Hamidullah
 • 4 Voici le commentaire de Ibn Katir : quranx.com/tafsirs/33.50 :
  « (et les filles de vos oncles paternels et les filles de vos tantes paternelles et les filles de vos oncles maternels et les filles de vos tantes maternelles) C’est la justice qui évite d’aller à l’extrême, car les chrétiens n’épousent pas de femme, à moins qu’il n’y ait sept grands-pères entre l’homme et la femme (c’est-à-dire qu’ils soient très éloignés [dans l’arbre généalogique] ou pas du tout), et les Juifs autorisent un homme à épouser la fille de son frère ou la fille de sa sœur. Ainsi, la charia pure et parfaite est venue annuler les extrêmes des chrétiens, et a permis le mariage avec la fille d’un oncle ou d’une tante paternelle, ou la fille d’un oncle ou d’une tante maternelle, et a interdit les excès des Juifs qui ont permis le mariage avec la fille d’un frère ou d’une sœur, ce qui est odieux. »
 • 5 Essai de traduction du professeur Muhammad Hamidullah / les traductions anglophone du Coran mettent le plus souvent : … Allah est le plus miséricordieux [pour elles].
 • 6 Abdullah Yusuf Ali, 14 avril 18721 – 10 décembre 1953) est un érudit Islamique britannico-indien qui a traduit le Coran en anglais. Sa traduction du Coran est l’une des plus largement connue et utilisée dans le monde anglophone. Il a également été l’un des fiduciaires de l’East London Mosque. NDLR : Il a aussi commenté le Coran
 • 7 Le cas de viol collectif de « Qatif » en 2007 fût très médiatisé. (Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_Saudi_Arabia ).
 • 8 Traduction google
 • 9 Youtube XV7R1ZhUYdA . Cette difficulté à reconnaître l’impact de viols et de faire respecter la loi nous laisse sceptique. Le pays est particulièrement discipliné, il y a des caméras partout, l’auteur d’un vol est retrouvé, il devra d’abord rembourser son méfait et sera ensuite renvoyé. Les opposants au régime sont espionnés et peuvent être éliminés. Si les lois de protection des aides domestiques ne sont pas respectées, c’est parce que les aides domestiques des familles musulmanes ne sont pas respectées, et c’est ainsi à tous les niveaux de la société.
 • 10 Youtube : ckwFEFRmBR0 ; gMh-vlQwrmU ;
 • 11 Youtube 5MfOTan9_1k
 • 12 Selon le témoignage de l’arabisant Christian Prince, les musulmans qui se convertissent et ceux qui critiquent l’islam ouvertement disparaîtraient sans laisser de traces. Un industriel expatrié anonyme témoigne d’actes similaires pour les opposants du gouvernement. Les cultes avec des apostats de l’Islam se font en cachette. OpenDoorUSA rapporte que « au moins une femme convertie a été menacée de mariage forcé et certains convertis ont été contraints de fuir vers un autre émirat en raison de la pression. Certains convertis ont également été soumis à des pressions financières et contraints de renoncer à leur foi. L’éducation islamique étant obligatoire pour tous les élèves des écoles publiques, les enfants des convertis doivent participer à des cours d’éducation islamique. » opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/united-arab-emirates/
 • 13 Sahih Al Bukhari Vol. I, p. 13
 • 14 Livre de JalaL Al-Deen Al-Soueuty Hadith 30999,Livre de Ahkam Ahel Al Zimmad (dimma) v2/661, Livre de Al-Sunan Al-Kubra Hadith 19186, Livre de Al Jawab ak Al-Sahih Liman Badal Deen Al-Maseeh. Voir livre en anglais de Prince, Christian. The Deception of Allah, Volume 1 (p. 24-26). Kindle Edition.
 • 15L’ hadith authentique Sahih Muslim 19:4345 souligne le fait qu’il y avait une vieille femme parmi les captifs de Banu Fazara. Sa fille fût vendu comme esclave. Qu’est-il arrivé à la malheureuse mère? Ibn Ishaq et Tabari répondent à cette question; une noble femme de haut rang qui n’a rien fait de mal, sauf d’adhérer à ses croyances traditionnelles, a été brutalement tuée par les guerriers sacrés de l’islam. D’autres hadiths confirment le meurtre et en donnent les détails supplémentaires. Tabari Vol.8:Page.96. Voir l’histoire complète sur wikiislam.net/wiki/The_Story_of_Umm_Qirfa

Ahmed Deedat : l’arrogance de l’ignorant

Ce débat historique entre Ahmed Deedat, président du Centre1 de propagande islamique, et Josh McDowell, apologiste évangélique et évangéliste, est ancien mais très instructif.

Ce débat2 sur le thème « Jesus a-t-il été crucifié » à Durban, fût le branding de l’échec d’Ahmed Deedat contre les vrais débatteurs.

On suspecte que c’est depuis ce débat, que

Deedat n’a plus osé affronter de débatteurs chrétiens d’envergure.

Ignorance de Deedat sur la résurrection:

Deedat connaissant à peine superficiellement quelques versets de la Bible, affirme:

« En long et en large des 27 livres du Nouveau Testament, il n’y a pas une seule déclaration faite par Jésus-Christ disant que “j’étais mort, et je suis revenu d’entre les morts”.

Le chrétien a fabriqué le terme « résurrection ». Maintes et maintes fois, par répétition, il est transmis que cela prouve un fait. Vous continuez à voir l’homme, l’homme mangeant de la nourriture, comme s’il était ressuscité. Il apparaît dans la chambre haute – Il a été ressuscité.

Jésus-Christ n’a jamais prononcé cette parole: «Je suis revenu d’entre les morts», dans aucun des 27 livres du Nouveau Testament, pas une seule fois.

Il était là avec eux pendant 40 jours. Et Il n’a jamais fait un telle déclaration. Il prouve encore et encore qu’il était ce même Jésus, celui qui avait échappé à la mort, pour ainsi dire, in extremis …  Il ne s’est jamais montré ouvertement aux Juifs.»

Réponse du débatteur chrétien :

« … Je ne suis pas sûr d’avoir bien entendu, mais avez-vous dit: Nulle part dans les 27 livres du Nouveau Testament Jésus a-t-il jamais dit qu’il était mort et maintenant vivant? Puis-je vous lire le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 18?

Jésus a dit: … J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 

Aussi, M. Deedat, Il est apparu aux Juifs : Tout le Nouveau Testament et l’église a commencé avec des juifs. Il est apparu aux Juifs les plus opposés, comme à l’apôtre Paul, quand il était encore le « Saul de Tarse ».

Débat : WAS CHRIST CRUCIFIED? Ahmed Deedat contre Josh Mcdowell. Août 1981, à Durban, Afrique du Sud. media.isnet.org/kmi/antar/gapai/WasChristCrucified.html

Deedat a continué son « ministère » en préférant n’être que le « guide » aveugle d’une multitude d’autres aveugles, et seulement de ceux qui sont ignorant et ne savent pas débattre.

Note de Vigi-Sectes sur la résurrection

Comment peut-on naviguer « en long et en large » dans le Nouveau Testament sans voir la résurrection, dans la bouche de Christ, des anges, et des disciples ?

La citation du verset de l’apocalypse par Josh McDowell fracasse le blasphème et l’ignorance d’Ahmed Deedat.

1) Le coran affirme que l’Injil (le NT) est envoyé d’Allah. Or le NT affiche maintes fois la résurrection:

Jésus annonce aussi qu’il devait ressusciter (Matthieu 16:21; Matthieu 17:9, 23; Matthieu 20:19; Matthieu 26:32; Marc 8:31 , Marc 9:9 -10; Marc 9:31 ; Marc 10:34 ; Marc 14:28 ; Luc 9:22 ; Luc 18:33 ; …)

Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. (Jean 2:19)

… et les anges et les hommes le confirment (Luc 24:7, Luc 24:33-34 ; Jean 2:22 ; Jean 20:9; Jean 21:14; Actes 2:24, Actes 2:32 ; Actes 3:15; Actes 4:10; Actes 5:30 ; Actes 10:40-41; Actes 13:30, Actes 13:33-34, Actes 13:37; Actes 17:3, Actes 17:31 ; Actes 26:8, Actes 26:23; … 1Th 4:14 ; 2Tim 2:8; 1Pierre 1:21).

Il n’est point ici; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c’est là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit. (Mat 28:6-7, cf. Luc 24:6-7)

2) On ajoutera que Jésus n’est pas apparu au sanhédrin car les scribes ont blasphémé contre le Saint Esprit (Marc 3:29) et Jésus a déclaré lors de sa dernière rencontre avec le Sanhédrin qu’ils ne le verraient plus, sauf dans son état glorifié et à son retour:

… De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. (Mat 26:64)

mais il est apparu à plus de 500 disciples (juifs aussi) (1Cor 15:6; Luc 24:34; Act 9:17; Act 13:31; 1Cor 15:5-8 ), il détruit ainsi la sagesse des sages (1Cor 1:19)

Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; (1Cor 1:27)

Autre débat : Conseil diabolique et alcool

Dans un autre débat, Deedat accuse sans égard le Dieu de la Bible :

Ce livre vous donne un conseil diabolique donné par Dieu, il ordonne de boire des boissons fortes … pour tuer!

Il cite pour cela le Proverbe 31:6-7

Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, Et du vin à celui qui a l’amertume dans l’âme; Qu’il boive et oublie sa pauvreté, Et qu’il ne se souvienne plus de ses peines.  

Le théologien B. Meyer nous rappelle le contexte de ces versets:

Dans ces mots du roi Lemuel, nous remarquons l’influence d’une mère dans l’éducation de son fils…
« Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère l’instruisit. » (v.1)

Nous ne pouvons pas interpréter les verset 6 et 7 comme une injonction divine, mais plutôt comme un aveu que l’alcool donne un soulagement temporaire aux désespérés et aux mourants: la seule raison d’être de l’ivresse – un palliatif – est exprimée de manière sarcastique ! Nous devons nous rappeler Proverbes 20: 1.
« Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; Quiconque en fait excès n’est pas sage. »

Toujours en parlant du roi, Lemuel montre comment utiliser au mieux son influence, v.8-9.

Les commentateurs judaïques Keil & Delitzsch précisent que …:

La préparation d’un remède palliatif pour les malfaiteurs condamnés à mort était, sur la base de ces paroles du proverbe, prise en charge par des femmes nobles à Jérusalem (Sanhedrin 43a); Jésus l’a rejetée, parce qu’il souhaitait, trépasser de la vie terrestre, librement et en pleine conscience, sans devenir insensible à sa douleur. Marc 15: 23.

D’autres part, le verset 4 explicite que :

Ce n’est point aux rois, Lemuel, Ce n’est point aux rois de boire du vin, Ni aux princes de rechercher des liqueurs fortes,

Les chrétiens comme le peuple juif, sont tous appelés à cette noblesse de caractère des rois qui veulent juger avec équité, et à la sanctification dans la sobriété. (Apocalypse 1:6 ; Exode 19:6 ; Lev 10:9 ; Nom 6:3; 1Sa 1:15; Luc 1:15 ).

Ce texte nous enseigne donc ainsi: si l’ivresse est le palliatif des mourants, alors le croyant qui veut vivre ne doit pas être ivre!

Deedat ignore l’intoxication coranique

Dans les sourates Mecquoises, l’alcool fort était très apprécié : L’ami Deedat oublie que c’est plutôt Allah et son Messager qui donnent des conseils diaboliques.

Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent.

(Coran 16:67)

Mahomet et ses gens « qui raisonnent »,
buvaient, et pas modérément !3

Tout le monde se moquaient de ces ivrognes, et le Messager a du réagir !

O les croyants! N’approchez pas de la Salât alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites, … à moins que vous ne soyez en voyage… Allah, en vérité, est Indulgent … 

(Coran 4 :43)

Comme d’habitude avec le Coran et le faux prophète, il y a un interdit, mais une exception est faite pour contourner l’interdiction. Quelle hypocrisie et corruption constante!

Allah, en vérité, est Indulgent avec le péché. La Bible condamne l’ivrognerie, que l’on soit en voyage ou pas (Deutéronome 21:20; 1Sam 1:13; Prov 23:21; Prov 26:9;  Ésaïe 28:1; Joel 1:5; Dan 5:23 ; Hab 2:5;  Mat 24:49; Rom 13:13; 1Cor 5:11, 1Cor 6:10, 1Cor 10:7, 1Cor 11:21-22; Gal 5:21; 1Pierre 4:3 ), alors que le coran pardonne tout, sauf le polythéisme (shirk).

Dans les sourates Médinoises, l’alcool n’était progressivement plus autorisé. Après avoir été empoisonné, Mahomet ne pouvait plus boire. Mais Le paradis de l’Islam promets tout de même des fleuves de vins.

Les admirateurs d’Ahmed Deedat acceptent sans sourciller, hypocrisie et mensonges, pourvu qu’on fasse l’éloge de leur religion.

L’hypocrite Deedat a souffert pendant 9 ans, avant de mourir, sans plus pouvoir parler. Mais il n’a pas refusé les soins palliatifs donnés par des médecins non musulmans aux mourants ! La malhonnêteté du débatteur montre surtout que les musulmans ne veulent connaître ni la Bible ni le Coran.

Deedat, alité, la bouche ouverte,
mais sans plus pouvoir parler

Ne parlez plus avec tant de hauteur;
Que l’arrogance ne sorte plus de votre bouche;
Car l’Éternel est un Dieu qui sait tout,
Et par lui sont pesées toutes les actions.
1Samuel 2:3

1 Son centre de propagande était financé par la famille Ben Laden, il avait rencontré le fameux Oussama Ben Laden, et le décrivait positivement. Source: Vahed, Goolam; Ahmed Deedat: The Man and his mission, 2013, Islamic, Page 215.

En France, la vente et la distribution de ses livres sont interdits depuis 1994 car ils sont violemment anti-occidentaux, antisémites et incitatifs à la haine raciale.

2 https://www.youtube.com/watch?v=9E-lNVbv1r4
De multiples vidéos existent, aussi celles de musulmans qui essaient de faire croire que Deedat n’a pas bien répondu ici, mais a globalement bien parlé. Deedat demeure un ignorant dans tout ces débats.

3 Référence: Sahih Muslim 2006 a; Book 36, Hadith 107; Sahih Muslim 2005 a, Book 36, Hadith 105, etc … Notons qu’il existe aussi une multitude d’autres Hadith montrant que le Messager interdisait l’alcool.

Beaucoup de pays majoritairement islamistes sont réputés comme producteurs et exportateurs de drogues. Ce que leurs gouvernements tolèrent et protègent. Une étude de 2012 révèle que la consommation d’alcool a presque doublé dans le monde musulman entre 2001 et 2011… la consommation d’alcool «devient une partie commune de nombreuses vies dans le monde islamique».
Source: wikiislam.net/wiki/Muslim_Statistics_-_Alcohol_and_Drugs

Zakir Naik: Don Quichote islamiste

Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l’antéchrist, qui nie le Père et le Fils… Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent.  (La Bible – 1Jean 2:22-26)

Zakir Abdul Karim Naik (ou plus simplement Zakir Naik : ZN) est un des apologistes musulmans contemporrains des plus populaires. Il est considéré par les siens comme un des meilleurs débatteurs de l’Islam, et passe pour un héros chez les jeunes musulmans.

Preparing to clamp down on Zakir Naik, government seeks ...

Cet article publique se veut un essai de réponse à 2 de ses débats, où les véritables débatteurs chrétiens ne sont jamais invités.
En effet, ZN refuse systématiquement de débattre avec des chrétiens, parlant arabe et connaissant la Bible comme le Coran, les Haddiths (sahih) et les Tafsirs.

Portrait de Zakir Naik

Né en 1965 à Bombay (en Inde), chirurgien de métier, il est devenu un intellectuel musulman, et débat depuis 1991 sur l’islam et les autres religions. Il est le fondateur et le président de l’Islamic Research Foundation à Mumbai (IRF). Il est également le fondateur et président de la chaîne Peace TV, chaîne à réseau libre émettant depuis Mumbai.

Médecine, … Charia et terrorisme

Avant de devenir un orateur public, il a été formé en tant que médecin, mais n’a pas exercé. Il accepte la pédérastie de Mahomet, cautionne l’amputation1 des membres et accrédite des terroristes notoires comme Ben Laden.

Si Ben Laden combat les ennemis de l’Islam, je suis pour lui. S’il terrorise l’Amérique terroriste, le plus grand terroriste, je suis avec lui. Chaque musulman devrait être un terroriste. La chose est que s’il terrorise le terroriste, il suit l’islam.2

Il a publié des versions de livrets de conférences sur l’islam et la religion comparée. Bien qu’il ait publiquement affirmé avoir renoncé au sectarisme dans l’Islam, il est considéré comme un exposant de l’idéologie salafiste, mais en tant que télé-islamiste du Wahhabism, sa prédication est actuellement interdite en Inde, au Bangladesh, au Canada et au Royaume-Uni.

Différents gouvernements le bannissent et le gouvernement indien a interdit sa chaîne en 2012. La police de Bombay lui a d’abord interdit de tenir des conférences « parce qu’il cause des controverses ».

Zakir Naik : un débatteur sans adversaires

En 2016, au cours d’une conférence de presse, Naik a déclaré être un indien non-résident. En 2017, quand Naik a reçu la nationalité saoudienne, l’Inde a révoqué son passeport en justifiant qu’il est en fuite après avoir omis de se présenter aux convocations dans le cadre de l’enquête menée contre lui pour incitation au terrorisme.3

Un Don Quichote

ZN ne débat en public que dans des pays majoritairement musulmans, devant des foules d’auditeurs, non érudits4 pour la majorité. Il a toujours refusé les invitations aux débats avec des apologistes aguerris, chrétiens et connaissant l’Islam, comme David Wood, Anthony Rogers, Sam Shamoun, Christian Prince, etc.

ZN demande souvent à son auditoire :

Si je réponds à votre question, vous vous convertissez à l’Islam ?

Peu importe si ses arguments sont tronqués et trompeurs, peu importe si le Coran comme la Bible contredisent ses dires de Don Quichotte. Ce qui compte c’est séduire, convaincre et convertir! Nous mettrons 2 débats sous la loupe.

Débat 1 : C’est du lard, du cochon ou … du chameau !5

Le Dr Zakir Naik affirme que le porc est Haram (impur selon l’Islam) autant selon la loi de Moïse, mais aussi selon l’enseignement de Jésus, et que les chrétiens qui en mangent sont ainsi exclus du paradis. Pour soutenir sa thèse, il cite les passages du Lévitique 11:7-8 et Deutéronome 14:8, qui disent que le porc est impur pour les Juifs.

Il ajoute que quiconque brise un seul des commandements de l’ancien testament n’entrera pas dans le royaume des cieux en citant plus ou moins littéralement Matthieu 5:7-20.

Sans même rentrer dans le débat doctrinal sur la Loi, la Grâce, l’ancienne alliance, le sermon sur la montagne, considérons l’impact d’un tel discours sur Mahomet lui-même !

Un regard plus honnête sur ce même chapitre de Lévitique 11 montre que cette liste d’animaux impurs ne se limite pas au porc :

…Ce sont ici les animaux dont vous mangerez, d’entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez, d’entre les bêtes qui ruminent, tout ce qui a l’ongle fendu et le pied complètement divisé. Seulement de ceci vous ne mangerez pas, d’entre celles qui ruminent, et d’entre celles qui ont l’ongle fendu: le chameau, car il rumine, mais il n’a pas l’ongle fendu; il vous est impur:.. et le lièvre, car il rumine, mais il n’a pas l’ongle fendu; il vous est impur: et le porc, car il a l’ongle fendu et le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement; … (v.1-4)

Le lapin (ou lièvre) et le chameau sont donc impurs, tout comme le porc. Ces règles sont confirmées dans Deutéronome 14:7. Ces passages de la loi Mosaïque interdisent la consommation de viande de chameau ou de lapin, autant qu’ils interdisent la consommation de porc.

Considérons maintenant deux hadiths6 des plus respectées de l’Islam :

Nous avons chassé un lapin… Je l’ai donné à Abu-Talha qui l’a égorgé et a envoyé sa hanche ou deux cuisses à l’apôtre d’Allah. (Le narrateur confirme qu’il a envoyé deux cuisses). Le Prophète l’a accepté. (Le sous-narrateur demanda à Anas: «Le Prophète en a-t-il mangé?» Anas a répondu: «Il en a mangé ». (Sahih Al-Bukari7 2572 )

Muhammad et ses compagnons ont donc mangé du lapin.

Nous avions l’habitude d’offrir la prière “Asr” avec le Prophète et d’égorger un chameau… Nous mangeons la viande cuite avant le coucher du soleil. (Sahih Al-Bukari 2485)

Le Coran 22:36 confirme cet hadith.

Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous (allah) vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. (“traduction” en français par Hamidullah)

Par conséquent, les passages de l’islam cités par ZN, s’ils sont cités intégralement, condamnent autant Mahomet que les chrétiens, en ce qu’il a mangé de la viande impure : Du chameau et du lapin. De plus, le Coran montre que Mahomet ne voulait pas que ses fidèles suivent les règles de la Torah.

Le contexte historique de la soura (verset coranique) 2:208 , ainsi que les Tafsir8 des commentateurs les plus connus (Ibn Abas, Ibn Quatir, …) montre qu’un rabbin juif nommé Abdullah Ibn Salam s’était converti à l’islam, mais gardait les Sabbats et les règles alimentaires juives, il refusait de manger du chameau.

La soura fût la réponse d’Allah au prophète. On ne pouvait être à moitié juif, et à moitié musulman. Les juifs convertis à l’Islam devaient désobéir à la Torah.

ZN n’aborde pas dans ce « débat » les « bienfaits » de la pisse de Chameau(!), enseignées par Mahomet.

Mahomet était responsable des chameaux de Hadija, avant de la marier. Dans l’Arabie antique, les chameaux étaient considérés comme des biens particulièrement précieux9. Il aurait été malvenu d’en interdire la consommation.

Le climat de Médine ne convenait pas à certaines personnes, de sorte que le Prophète leur a ordonné de suivre son berger, c’est-à-dire ses chameaux, et de boire leur lait et leur urine (comme médicament10). Alors ils… ont bu leur lait et leur urine jusqu’à ce que leurs corps soient devenus sains.

Puis ils ont tué le berger et ont chassé les chameaux. Quand la nouvelle parvint au Prophète, il envoya des gens à leur poursuite

il leur coupa les mains et les pieds, et brûla leurs yeux au fer blanc.

(Haddith Bukhari 590, Livre 7, Vol. 71.)

Ignoble :

Mahomet a fait boire de la pisse de chameau à des nouveaux convertis à l’Islam, mais ils ont quitté l’Islam (on les comprend), et il a fini par les torturer et en faire des manchots, estropiés et aveugles.

La porte du paradis fermée pour Mahomet

Notons aussi que Z. Naik ignore tout de la raison d’être de loi mosaïque :

1 – Elle n’a jamais eu pour but de procurer le Salut.

2 – Elle nous montre la sainteté de Dieu, notre péché et nous conduit à Christ.

Le comble de l’enseignement de Naik est que si ceux qui enfreignent les règles de la loi mosaïque n’entrent pas dans le royaume de cieux, alors Mahomet et ses compagnons n’y entreront pas non plus.

Erreur par ignorance ?

On ne peut imaginer qu’un apologiste musulman, ayant lu le coran et la Bible, n’ait pas approfondi la Sourate 2 et les règles alimentaires de l’ancienne alliance. Nous conclurons que ZN manque d’honnêteté envers ses auditeurs, il ne cite correctement ni la Bible ni le Coran, tout comme son mentor Ahmed Deedat11. Tous deux ne se sont intéressés qu’à propager leur religion, sans égard pour la Vérité.

Exemple : La sourate 19 du Coran, sourate de « Marie » montre la confusion de Mahomet sur Myriam. Il confond Myriam la sœur de Moïse avec Myriam (Marie) la mère de Issa (Jésus). Il appelle le père de Marie, …(youtu.be/Bi33WweqOCM) comme le père de Moïse et Aaron. Deedat répond à ce sujet en utilisant des versets bibliques montrant que l’expression « Jésus : fils de David » montre une filiation non littérale et très distante. Il accuse ensuite les chrétiens de ne pas « enlever la poutre de leurs yeux, avant de vouloir chercher la paille dans l’œil des musulmans ». Il répond comme Mahomet, qui évoque une tradition juive consistant à nommer une femme par une de ses ancêtres. Mais l’argument est caduque. Marie la mère de Jésus, n’est ni la fille d’Imran (Amram)(Surate 3:34-36), ni la « sœur de Haroun (Aaron) », ni même de la descendance de Lévi. De plus, l’expression « sœur de » chez les juifs, ne s’utilise jamais pour se recommander de ses ancêtres. Et plusieurs passages dans le Coran et surtout des Haddiths montrent clairement que Mahomet confondait ces 2 Myriams, jusqu’au jour ou les chrétiens en ont parlé à ses fidèles. Deedat n’a pas analysé ce sujet en profondeur, en citant toutes les sourates du Coran ou des hadiths qui en parlent. Il ne peut prendre le risque d’exposer l’ignorance de Mahomet, qui a du se justifier en hâte de ses fausses déclarations, en inventant des traditions juives n’ayant jamais existé.

On ne s’étonnera pas que ceux qui rejettent les enseignements de Moïse, rejettent aussi les enseignements du Christ. Jésus a dit :

Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 5:46-47 

Débat 2 : Jésus a-t-il dit: Je suis Dieu?

Zair Naik, affirme que Jésus n’a jamais dit « Je suis Dieu ». Il dénature la personne de Jésus en voulant lui enlever sa divinité. Le messie incarné, Christ, est présenté comme Dieu dans le Psaume 45 et Hébreux 1, et nous devons l’adorer.

Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité; c’est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice, et tu as haï la méchanceté;… Et le roi désirera ta beauté, car il est le seigneur: adore-le. Psaume 45:6-11

Jésus n’a-t-il vraiment jamais dit « Je suis Dieu » ?

La plupart essayent de répondre à cette rhétorique islamique en acceptant une présupposition non dite : Jésus n’est apparu et n’existe que depuis le temps de Jean-Baptiste.

Les jeunes chrétiens “modernes” croient même que Jésus est apparu au milieu de l’histoire. Or Jésus est la clef de toutes les Écritures, y compris celle de l’ancienne Alliance.

Cet anachronisme doit être dévoilé. La Parole a été incarnée (faite chair), mais elle était déjà là au commencement. (Jean 1:1 ; 8:58 ; Gen 1:26).

Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité.  Michée 5:1 

Or, si l’on considère l’Éternité du Messie, on retrouve l’expression « Je suis Dieu »  dans nos Bibles dans ces passages de l’ancien testament :

Psaume 46:11, 50:7; Ésaïe 43:12 ; Ésaïe 45:22, Ésaïe 46:9; Osée 11:9.

Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. Ésaïe 46:9 

Qui parle ici ? Dieu ! Ces passages enseignent qu’il existe un seul et vrai Dieu. Le monothéisme (un seul Dieu) n’est pas à confondre avec l’unitarianisme (un dieu en une seule personne) ; L’Écriture dit que :

 • Jésus est adoré et seul Dieu peut être adoré (cf. Mat 4:10)
 • Jésus est le Dieu véritable ( cf. Jean 20:28, 1 Jean 5:21)
 • … et qu’il n’y en a pas d’autres (v.9. cf. Deu 6:4)

Jésus n’étant donc pas un « autre (petit) dieu », il est donc bien celui qui dit dans les Écritures « Je suis Dieu » .13 Le chapitre 43 du livre d’Ésaïe identifie aussi clairement Jésus à Jahwe  :

Moi j’ai déclaré, et j’ai sauvé, et j’ai fait entendre, quand il n’y avait pas de dieu étranger au milieu de vous; et vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, que je suis Dieu. (Ésaïe 43:12 – Darby)

Le seul Dieu (v.10) parle et s’identifie ainsi dans l’AT :

Il rachète (v.1), il est sauveur (v.3), il nous aime (v.4), il est créateur (v.7), il nous appelle à écouter et voir (v.8) et enfin l’accent est mis sur l’unicité du sauveur.

Les attributs de Jahwe sont ceux de Jésus telles que rapportées dans le NT:

Moi, moi, je suis l’Éternel, et hors moi il n’y en a point qui sauve  Il n’y a de salut en aucun autre; (Ésaïe 43:11)

car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.  ( et Actes 4:12 )

Le chapitre d’Ésaïe 46 est peut-être l’un des plus nocif à l’histoire de l’Islam. Il dénonce deux faux dieux babyloniens, Bel et Nébo. Certains commentateurs les considèrent, comme les dieux Jupiter et Mercure, d’autres comme étant les dieux de la vache et de la lune (!), quoique en soit, ces dieux ont laissé une traînée de croyances et superstitions dans tout le moyen-orient jusqu’à la Mecque, qui étaient un pot-pourri de religions païennes. Or, c’est bien de là que Mahomet a choisi le “Lah” (dieu de la lune) un des dieux que les musulman appellent désormais « le plus grand » : Le croissant de lune de l’Islam.

Dans Ésaïe 43:10 et 46:4, Dieu déclare

“Je suis Lui” (Darby: je suis le Même),

… pour différencier le Dieu éternel exclusivement des faux dieux. Son être n’a ni commencement ni fin15; de sorte que tout être en dehors de Lui, qui aurait pu pré-exister avant ou continuer d’exister, pour être considéré comme divin (la divinité des images artificielles et temporelles que les païens appellent dieux), est une contradiction en soi. (commentaire de K&D)

Cette expression « Je suis (Lui)  » (grec. εἰμί) se trouve aussi dans la bouche de Jésus (cf. Jean 8:24, 58 et 18:6). Non seulement le Don Quichotte islamique est dans l’erreur, mais il ferme la porte du rachat des péchés à ceux qui l’écoutent.

Il est vrai que les Évangiles ne rapportent pas des paroles de Jésus disant textuellement : « Je suis Dieu ». Voici quelques réponses possibles à un tel argument:

Un raisonnement circulaire est sans fondement, donc sans valeur

Circular reasoning is bad because it isn't good / Boing Boing
Un raisonnement circulaire ne va nulle-part.
 • Je dis : je suis Dieu. >> C’est la vérité, car je suis Dieu. >> La vérité est donc que je suis Dieu parce que je le dis.

L’auto-proclamation n’est jamais une preuve

Jésus, lors de sa venue il y a 2000 ans, ne s’affiche pas comme un auto-proclamateur :

Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai.  Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai.  Jean 5:31-32 

Tout usurpateur pourrait faire de même, mais sans le prouver.

On trouve dans l’ancien testament 7 fois16 l’expression « je suis Dieu » venant de Dieu, mais aussi une fois dans la bouche du prince de Tyr (Ézéchiel 28:2)

…Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Ton cœur s’est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es homme et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. 

Ce prince nous donne une image de Satan, qui veut s’autoproclamer Dieu (cf. Mat. 4:9). Jésus nous mets en garde des faux Christs qui proclament son titre :

Car plusieurs viendront en mon nom, disant: C’est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. (Luc 21:8)

Lorsque Jésus à dit « C’est moi » au moment d’être arrêté, sa puissance a été manifestée, la cohorte est les huissiers reculèrent et tombèrent par terre (cf. Jean 18:6). 

Jésus se dévoile indirectement comme Dieu

L’identité de Jésus est démontrée par ses paroles et ses œuvres : (cf. Mat 9:1-8 ;11:4 ;).

… Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? … Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison … ( Marc 2:7-12)

En faisant cette guérison, Jésus a confirmé la foi du paralytique, mais surtout, il a montrer son pouvoir de pardonner les péchés – sa divinité. En mourant sur la croix, il a payé le prix de nos péchés. Les musulmans doivent obéir corps et âme à Mahomet, mais il n’a pardonné aucun péché et n’a guéri personne.

La divinité de Jésus dans L’Injil  :

Une étude précise et détaillée de la divinité de Christ selon les Écritures de la nouvelle alliance mériterait la lecture d’un ouvrage17  dédié à ce sujet. Nous nous limiterons à mentionner ces versets :

Mat 12:6,8 ; Mat 16:15-19 ; Marc 9:37 ; Jean 1:1 ; Jean 5:23 ; Jean 8:19, 24, 58 ; Jean 10:30; Jean 12:4-5 ; Jean 14:1 ; Jean 14:7-9 ; Jean 18:6 ; Jean 20:28 ; Phi 2:5-11 ; Col 1:15 ; 2:9 ; Héb 1:8 ; Ap 1:8, etc.

Les juifs de l’époque l’avaient bien compris, pourquoi les mécréants islamiques ne le croient-ils pas?  :

A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu’il violait le sabbat, mais parce qu’il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. (Jean 5:18 )

Si dans l’Injil, Jésus avait dit: Je suis Dieu – ZN l’aurait-il cru?

En pratique, les musulmans n’écoutent ni Moïse ni les autres prophètes mentionnés dans les Écritures, ils écoutent leur imams, peu importe s’ils sont menteurs, hypocrites et ignorants. L’argument de ZN est hypocrite :

S’il ne croit pas que Jésus est Dieu, cela n’a rien à voir avec ce que Jésus aurait dit ou pas dit, c’est parce que son prophète Mahomet le lui interdit.

Pourquoi Mahomet rejette-t-il Jésus?

Parce-qu’il fait partie de ceux qui cherchent à prendre sa place ! Le rôle de Mahomet est quasi-messianique dans l’Islam :

 • Il veut être obéi (cf. Coran Sourate 4:59, S. 24:52, S. 5:15 )
 • Il se fait intercesseur et juge (cf. S. 4: 61-65; 24:51)
 • Il se fait Le Messager et la Miséricorde personnifiée (cf. S. 21: 107)

Qui est le véritable juge?

Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le (Jésus) ressuscitant des morts… (Act 17:30-31)

Cette preuve biblique ne peut être acceptée dans l’Islam, car c’est Christ qui juge et non Mahomet. Mahomet n’était ni un croyant dans le Dieu d’Abraham, ni un de ses prophètes.

Mahomet est venu défaire et saper l’Œuvre du Christ, combattre sa personne et persécuter ses disciples. Aujourd’hui Mahomet est définitivement mort, et il ne peut rien pour notre âme, mais son idéologie perdure et continue de faire souffrir les véritables enfants de Dieu .

Zakir Naik… un « mécréant » !

Voici une contradiction du Coran, qui affirme qu’Allah se débarrassera de ceux qui ne croient pas en Jésus, et élèvera les disciples de Jésus.

(Rappelle-toi) quand Allah dit: «O Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t’élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n’ont pas cru et mettre jusqu’au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c’est vers Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n’ont pas cru, Je les châtierai d’un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l’au-delà; et pour eux, pas de secoureurs. (S.3 :55-56)

Selon cette sourate, Zakir Naik est un mécréant qui mérite le châtiment, sur terre comme au ciel, car il n’a pas cru aux Paroles de Jésus, entre autres, celle-ci :

si vous ne croyez pas que c’est moi, (identification à Jahwe)
vous mourrez dans vos péchés

(Jean 8:24)

Bien d’autres débats de ZN peuvent être réfutés très facilement par quiconque a lu la Bible. Don Quichotte ne peut débattre que tout seul!


 • 1 ZN a déclaré que toute personne reconnue coupable mérite d’être punie. Il justifie de couper les mains des voleurs, et a également conseillé aux Etats-Unis de mettre cette pratique en œuvre afin de réduire les crimes du pays. [30]
 • 2 https://en.wikiquote.org/wiki/Zakir_Naik
 • 3 Source Wikipedia
 • 4 Rares sont ceux qui arrivent à dire non à ses explications. Il existe une vidéo qui montre une ex-musulmane séculière et athéiste, étudiante en médecine, qui réfute la création. Celui-ci (celle-ci?) ne peut débattre sur le plan religieux.
 • 5 Une partie des informations ont pour source les vidéos Act17Apologetics de David Wood : « Christianity, Islam, and Pork: How Zakir Naik Destroyed Muhammad »
 • 6 Recueil relatif aux traditions relatives aux actes et paroles de Mahomet
 • 7 gowister.com/hadith/bukhari (en anglais)
 • 8 Le Tafsir (« interprétation ») est le terme arabe pour désigner une exégèse du Coran. L’exégèse est l’Interprétation philologique et doctrinale d’un texte Saint.
 • 9 Le chameau d’une teinte rougeâtre est un symbole de richesse : « Pour Allah, il est mieux pour vous d’avoir une personne sous vos ordres que d’avoir des chameaux rouges. » ” Sahih Al-Bukhari, vol. 4, p. 442, n ° 667.
 • 10 Il ne s’agit pas ici de boire de l’urine comme ultime solutuion pour éviter de mourir de soif dans le désert, mais d’en boire pour se soigner. Voir aussi la RD 2014-03 , ou Mahomet annonce à une femme qu’elle n’aura plus de problème d’estomac après qu’elle eut bu l’urine du prophète. D’autres passages traitent de la question de boire ou d’utiliser de l’urine de chameau pour les ablutions. Volume 7 livre 71: 623, 672 (thereligionofpeace.com/quran/bukhari/071-sbt.htm). Plusieurs passages de la Bible montrent que les excréments (en hébreu tsâ’âh = déjections) sont malsains, et la consommation d’excréments et d’urine est signe de désespoir et d’humilation. (cf. Deu 23:13 ; 2Roi 18:27 ; Mal 2:3)
 • 11 Ahmed Deedat était un autre débatteur apologiste d’origine indienne, bien connu parmi les musulmans pour ses efforts dans ses débats contre le christianisme. De nombreux débatteurs musulmans, des populaires aux militants de la Dawah (propagande islamique) utilisent ses livres et vidéos comme matériel de référence. Deedat montrait les mêmes traits de caractère que Zakir Naik, il débattait de polémiques islamo-chrétiennes en organisant des sessions de questions-réponses avec des chrétiens peu instruits. Il ne traitait les sujets que superficiellement.
 • 13 Ici, les mot « êl » אֵל et ĕlôhı̂ym אֱלֹהִים ‘sont utilisés en hébreu pour « Dieu », exprimant par une forme plurielle la pluralité dans l’unicité du Dieu tout puissant.
 • 15 Ni commencement ni fin : En Heb 7:3  Christ est décrit comme le souverain sacrificateur à perpétuité, selon le modèle de Melchisédek « qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie, -mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu »
 • 16 seulement sept fois, dans la bouche de Dieu : Psaumes 46:11; 50:7; Ésaïe 45:22; 46:9; Ézéchiel 28:2,9; Osée 11:9
 • 17 Nous conseillons : Bien plus qu’un charpentier (Josh Mc DOWELL) ou Le Messie de la Bible (Robert SCHROEDER)

Call to the prayer of minarets against Covid-19 in Europe

Is it necessary to make a call to the prayer of the mosques (adhan) for the Corona Virus?

Some hygienic precautions seem more imperative for Muslims ! We advise 3 steps

1) Do not drink camel piss as a medicine:

… as advised by Muhammad (Sahih Bukhari 8: 82: 794; Sahih Muslim 16: 4130; etc.) The Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) is from camels and has been rife since April 2012. The mortality rate of those infected is highest, around 35%.

The affected countries are mainly Muslim: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Oman, Kuwait, Jordan, Ian, Lebanon.

https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_urine

2) Do question the medicine of the Sharia :

Including the Chapter on the possibility of drinking the urine of sheep, camels and cows, and their saliva.

Wikipédia in Arabic

3) Do not trust “Messengers” who exchange purity for putrefaction

I.e: Like the one who believes that putrid toilet and menstrual water is pure for ablutions:

… ‘O Messenger of Allah! Are we going to use Buda’ah water to perform ablutions when it is a well into which menstruation wipes, dog flesh and putrid garbage are thrown? The Messenger of Allah said, “Indeed, the water is pure, nothing makes it unclean.”

حدثنا هناد, والحسن بن علي الخلال, وغير, واحد, قالوا حدثنا أبو أسامة, عن الوليد بن كثير, عن محمد بن كعب, عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج, عن أبي سعيد الخدري, قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن الماء طهور لا ينجسه شيء”.

(muflihun.com/tirmidhi/1/66: HadithJami` at-Tirmidhi – Book of Purification: Hadith 66)

But there were also false prophets among the people, as there will be false teachers among you also, who will bring in destructive heresies, even denying the Master who bought them, thus bringing on themselves swift destruction. (The Bible – 2Peter 2: 1)

(Extract from the magazine “La Route Droite 2020-01” by the Christian association Vigi-Sectes).

Aufruf zum Gebet gegen Covid-19 von Minaretten in Deutschland

Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. (die Bibel – 2Petrus 2:1)


Ist es notwendig, das Gebet der Moscheen für das Corona-Virus  anzurufen?

Die strickte Beachtung einiger der grundlegenden hygienischen Vorsichtsmaßnahmen erscheinen uns viel vernünftiger:

1) Trinken Sie bitte keine Kamelpisse als Medizin:

… Wie von Muhammad befohlen wurde: 

Einige Leute aus dem Stamm Ukl kamen zum Propheten (ﷺ) und nahmen den Islam an. Das Klima in Medina passte nicht zu ihnen, daher befahl der Prophet (ﷺ) ihnen, zu den Kamelen… zu gehen und ihre Milch und ihren Urin (als Medizin) zu trinken.

siehe u.a.: Sahih Bukhari 8:82:794; Sahih Muslim 16:4130; .

Das Nahost-Atmungssyndrom-Corona Virus (MERS-CoV) stammt von Kamelen, wird auf Menschen übertragen und ist seit April 2012 weit im nahen Osten verbreitet. Ungefähr 35% der gemeldeten MERS-CoV-Infektionen haben zum Tod des Patienten geführt.
Die betroffenen Länder sind hauptsächlich muslimisch: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Oman, Kuwait, Jordanien, Iran, Libanon.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_urine

2) Die Scharia muß kritisch gelesen werden: 

besonders das Kapitel über die Möglichkeit, den Urin von Schafen, Kamelen und Kühen und deren Speichel als Heilmittel (Medizin) zu trinken.
ar.wikipedia.org/wiki/ العلاج_ببول_الإبل


3) Man soll nicht die selbsternannten “Propheten” akzeptieren.

Besonders nicht solche, die glauben, dass mit fauligen Toilettenresten und Menstruationsperiodenbinden verunreinigtes Wasser für Religiose Waschungen geeignet („rein“) ist.

… „O Gesandter Allahs! Werden wir Buda’ah-Wasser verwenden, um Waschungen durchzuführen, wenn es sich um einen Brunnen handelt, in den Menstruationsperiodenbinden, Hundefleisch und fauliger Müll geworfen werden? Der Gesandte Allahs sagte:
“In der Tat ist das Wasser rein, nichts macht es unrein.” 

(muflihun.com/tirmidhi/1/66: HadithJami` at-Tirmidhi – Buch der Reinigung: Hadith 66)
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ‏”‏ ‏.‏

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أُسَامَةَ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ ‏.‏

(Auszug aus der Zeitschrift „La Route Droite 2020-01“ des christlichen Vereins Vigi-Sectes).

Appel à la prière des minarets contre le Covid-19

Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. (La Bible – 2Pierre 2:1 )

Est-il nécessaire de faire un appel à la prière des mosquées pour le(s) Corona Virus?

Quelques précautions d’hygiène nous semblent plus impératives :

1) Ne pas boire la pisse de chameau comme un médicament:

… comme le conseille Mahomet (Sahih Bukhari 8:82:794; Sahih Muslim 16:4130; etc.) Le Coronavirus du Moyen-Orient (Middle East respiratory syndrome : MERS-CoV) provient des chameaux, et sévit depuis avril 2012. Le taux de mortalité des personnes infectées est des plus élevés, environ 35 %.

Les pays touchés sont majoritairement musulmans : Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Qatar, Oman, Koweit, Jordan, Ian, Liban.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_urine

2) Remettre en cause la Charia Et sa médecine :

Notamment le

Chapitre sur la possibilité de boire l’urine des moutons, des chameaux et des vaches et leur salive.

ar.wikipedia.org/wiki/العلاج_ببول_الإبل

3) Ne pas croire les “prophètes” qui confondent pureté et putréfaction

qui croient que l’eau putride de toilettes et de menstruations est pure pour les ablutions :

… ‘O Messager d’Allah! Allons-nous bien utiliser l’eau de Buda’ah pour effectuer les ablutions alors que c’est un puits dans lequel les lingettes de menstruations, la chair des chiens et les ordures putrides sont jetés? Le Messager d’Allah a dit: “En effet, l’eau est pure, rien ne la rend impure.”

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ‏”‏ ‏.‏

(muflihun.com/tirmidhi/1/66 : HadithJami` at-Tirmidhi – Livre de Purification : Hadith 66)

(Extrait du Magazine “La Route Droite 2020-01” de l’association chrétienne Vigi-Sectes).

Contradiction Biblique: Le problème des 3 jours et 3 nuits

Comment Jésus pouvait-il être 3 jours et 3 nuits dans la tombe, s’il est mort un vendredi pour ressusciter un dimanche matin?

En réponse aux sectes et faux prophètes ignorants par excellence, qui prétendent que la Bible est falsifiée, nous reproduisons un article sur la date de la résurrection, qui anime un débat difficile à cause des traditions tardives, que nous voulons expliquer « plus exactement ». (Actes 18:26).


ON SUPPOSE, en général, que la Crucifixion eut lieu un vendredi, et que la Résurrection de Jésus-Christ s’accomplit à l’aube du dimanche de Pâques.

Pourquoi accepte-t-on cette hypothèse sans en examiner les circonstances? La Bible nous recommande d’examiner toutes choses. Si on le faisait présentement, on serait bien surpris de la découverte qu’on ferait.

Pour toute preuve, prenons le seul livre qui donne, d’une manière péremptoire et digne de foi, le compte rendu historique des événements: la Bible.

Les traditions n’ont pas toujours raison

Nous n’avons connaissance d’aucun témoin oculaire de la Résurrection. Du reste, même les « pères de l’Eglise » n’avaient d’autres sources de renseignements que celles que nous possédons tous, aujourd’hui. Par conséquent, la tradition qui nous est transmise n’établit point la vérité.

Quels sont donc les faits?

Les pharisiens, pleins de doute, demandèrent un MIRACLE. Ils voulaient que Jésus leur fit un miracle afin qu’ils pussent croire en Lui.
Jésus leur répondit:

« Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme sera TROIS JOURS ET TROIS NUITS dans le sein de la terre » (Matth. 12:38-40).

Tâchez de saisir la grande portée de cette déclaration! Jésus affirma clairement que le SEUL miracle qu’Il donnerait, pour leur montrer qu’Il était le Messie attendu, c’était qu’Il serait TROIS JOURS ET TROIS NUITS « dans le sein de la terre ».

La signification du miracle

A ces pharisiens qui Le reniaient, Jésus-Christ n’offrit qu’un seul miracle. Néanmoins, non seulement Il les informa de Sa Résurrection, mais Il précisa aussi la durée pendant laquelle II serait dans le sépulcre.

Pensez-y! Jésus mit en jeu Son droit de Messie celui d’être notre Sauveur — en restant enseveli exactement TROIS JOURS ET TROIS NUITS. Autrement dit, en restant enseveli trois jours et trois nuits, Il démontrerait qu’Il était le Sauveur. Dans le cas contraire, Il serait un imposteur!

Rien d’étonnant que Satan ait réussi à ridiculiser, aux yeux des incrédules, l’histoire de Jonas et du « grand poisson » ! Rien d’étonnant que le diable ait institué une tradition laquelle renie Jésus-Christ en tant que Messie.

Le dilemme des critiques et des experts

Ce grand miracle, unique et surnaturel, démontrant que Jésus était réellement le Messie, a beaucoup ennuyé les commentateurs et les critiques. Leurs efforts pour expliquer, à leur manière, cette grande preuve de la divinité de Jésus-Christ sont, non seulement absurdes, mais ridicules! Ils n’ont pas le courage d’admettre qu’ils se trompent, et que la tradition de célébrer le « vendredi saint » et le « dimanche de Pâques » est une légende sans fondement.

Par exemple, un de ces commentateurs conclut son analyse par ces paroles:

Nous sommes donc sûrs que Jésus resta enseveli pour une durée beaucoup moins longue qu’Il n’avait pensé! …

D’autres font appel à la crédulité des gens en leur expliquant que

dans la langue grecque, dans laquelle le Nouveau Testament était rédigé, l’expression trois jours et trois nuits ne signifie qu’une durée de trois périodes, soit de jour, soit de nuit.


Et on résout le problème en concluant que Jésus fut déposé dans le sépulcre, peu avant le coucher du soleil, vendredi, et qu’Il ressuscita dimanche matin à l’aube, n’étant resté enseveli que deux nuits et un jour.

La définition de la Bible

Cependant, la définition que l’on trouve dans la Bible de la durée des « jours et des nuits » est bien différente, et beaucoup plus simple.
Ces mêmes commentateurs et ces experts admettent qu’en hébreu (la langue dans laquelle le Livre de Jonas était rédigé) la période de « trois jours et trois nuits » s’étend sur une durée de 72 heures, c’est-à-dire trois jours de douze heures, et trois nuits de douze heures.

A cet effet, veuillez examiner le verset suivant:

« L’ Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits » (Jonas 2:1).

Les critiques admettent que cette durée-ci était de 72 heures … Mais que fait-on de la déclaration explicite de Jésus quand Il compara la durée de Son ensevelissement à celle de Jonas dans le ventre du poisson?

« Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson »

dit Jésus,

« DE MÊME le Fils de l’homme sera TROIS JOURS ET TROIS NUITS dans le sein de la terre. »

Tout comme Jonas (qui, pendant 72 heures, resta dans le ventre du poisson avant d’être délivré par l’Éternel pour devenir le sauveur des gens de Ninive), Jésus resta enseveli 72 heures avant de ressusciter des morts pour devenir, Lui, le Sauveur du monde.

Mieux que tout autre homme, Jésus connaissait la durée du « jour et de la nuit ». Du reste, n’avait-Il pas dit à Ses disciples:

« N’y a-t-il pas douze heures au jour? … mais, si quelqu’un marche pendant la nuit, il bronche [trébuche] » (Jean 11:9-10).

Quant à l’expression « le troisième jour », veuillez noter la définition de la Bible. Rappelez-vous qu’à chaque occasion, la Bible répète que Jésus ressuscita des morts le troisième jour; voilà comment ce « troisième jour » y est décrit:

Genèse 1:4-13 «  … et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir [ténèbres], et il y eut un matin [lumière]: ce fut LE PREMIER JOUR … Ainsi, il y eut un soir [ténèbres], et il y eut un matin [lumière]: ce fut le SECOND JOUR … Ainsi, il y eut un soir [voilà que c’est le troisième soir, la troisième période de ténèbres], et il y eut un matin [voilà que c’est la troisième période de lumière trois JOURS]: ce fut LE TROISIÈME JOUR. »

C’est donc ainsi que la Bible définit la durée des jours, nous montrant comment nous devons la calculer. L’expression « le troisième jour » comprend trois périodes de ténèbres appelées SOIR, et trois périodes de lumière appelées MATIN. Autrement dit, cette durée se compose de trois jours et de trois nuits, chaque période comprenant comme Jésus l’a dit — douze heures, ce qui fait un total de 72 heures.
C’est si simple qu’un gamin de 7 ans n’aurait aucune difficulté à en faire le calcul!

Où est l’erreur?

Pourquoi ces paroles de Jésus, des paroles pourtant simples et claires, sont-elles si mal comprises? Comment se fait-il que les théologiens prétendent que Jésus fut crucifié le « vendredi saint » et qu’Il ressuscita le « dimanche de Pâques »? Comment le savent-ils?

La réponse peut être navrante: ils ne le savent pas du tout! Ils le supposent seulement. Ils le supposent parce que la célébration de ces fêtes est devenue une tradition. C’est quelque chose que l’on a entendu depuis son enfance. Pourtant, Jésus-Christ nous met en garde contre la tradition des hommes qui annule la Parole de Dieu (Marc 7:13).

Jusqu’à présent, nous n’avons examiné que deux témoignages: celui de Matthieu et celui de Jonas nous indiquant que le corps de Jésus était resté dans le sépulcre trois jours et trois nuits. Néanmoins, en examinant tout autre témoignage biblique, nous remarquerons que chaque passage qui s’y rapporte soutiendra également ce même point. En voici quelques-uns:

« Alors il commença à leur apprendre qu’il fallait que le Fils de l’homme souffrit beaucoup, qu’il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât trois jours après » (Marc 8:31).

Voulez-vous faire un petit calcul? Si Jésus a été mis à mort le vendredi, et s’Il était ressuscité un jour après, la Résurrection aurait eu lieu samedi soir n’est-ce pas? D’autre part, s’Il était ressuscité deux jours après, la Résurrection aurait eu lieu dimanche soir. Finalement, s’Il était ressuscité trois jours après, la Résurrection aurait eu lieu lundi soir. Nous sommes bien d’accord, n’est-ce pas?

Mais qu’en dit le texte? La Résurrection eut lieu trois jours après la Crucifixion. Alors, par quelle opération d’arithmétique pourrait-on réduire ces « trois jours et trois nuits » à un total de moins de 72 heures? Si Jésus n’a été enseveli que du coucher du soleil, vendredi, au lever du soleil, dimanche, le texte biblique en question devrait être considéré comme nul et non avenu. Et par suite de ce forfait, on serait obligé de rejeter Jésus-Christ en tant que notre Sauveur! Mais la Bible ne ment pas, Elle dit que Jésus ressuscita trois jours après. « Trois jours après », tout au plus, pourrait signifier plus de 72 heures, mais jamais moins.

En voici un autre verset:

« Le Fils de l’homme sera livré entre les mains des hommes; ils le feront mourir, et, trois jours APRES qu’il aura été mis à mort, il ressuscitera» (Marc 9:31).

La durée indiquée ici peut inclure une période de 48 à 72 heures sans aller au-delà du troisième jour. D’autre part, elle ne pourrait s’étendre du coucher du soleil, vendredi, au lever du soleil, dimanche, parce qu’elle ne représenterait alors que 36 heures, et ne nous amènerait qu’au milieu du second jour, après Sa mort.

Dans l’Évangile selon Matthieu, Jésus dit:

« Après trois jours je ressusciterai » (Matth. 27:63).

Conformément à cette déclaration, la durée ne pourrait pas être de moins de 72 heures.

Alors que dans l’Évangile selon Jean (Jean 2:19-22), Jésus dit:

« Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai! … Mais il parlait du temple de son corps. »

Dans ce passage, l’expression « en trois jours » ne peut pas signifier plus de 72 heures.

Si l’on accepte donc le témoignage de la Bible, on doit en conclure que Jésus-Christ resta enseveli dans le sépulcre exactement trois jours et trois nuits, c’est-à-dire 72 heures en tout. Du reste, si cela n’était pas le cas, la seule preuve surnaturelle que Jésus donna pour prouver qu’Il était le Messie devrait être considérée comme fausse!

L’heure de la Résurrection

Pour rester trois jours et trois nuits dans le sépulcre (une durée totale de 72 heures), notre Seigneur aurait dû ressusciter à une heure du jour correspondant précisément à celle de Son ensevelissement.

Cela est d’une importance capitale.

Par conséquent, si nous pouvions déterminer l’heure de l’ensevelissement, nous pourrions établir avec précision l’heure de la Résurrection. Si, par exemple, l’ensevelissement avait eu lieu à l’aube, la Résurrection aurait dû avoir lieu à l’aube, trois jours plus tard. Si l’ensevelissement avait eu lieu à midi, la Résurrection aurait dû avoir lieu à midi, trois jours plus tard. Et s’il avait eu lieu au coucher du soleil, la Résurrection aurait dû avoir lieu au coucher du soleil, trois jours plus tard.

Le jour où Jésus fut crucifié était un jour de « préparation» qui précède un sabbat (Matth. 27:62; Marc 15:42; Luc 23:54). Le jour de la Crucifixion, comme tout autre jour, se termine au coucher du soleil (Lév. 23:32).

« Et la neuvième heure »

ou vers trois heures de l’après-midi,

« Jésus s’écria d’une voix forte: Eli, Eli … et rendit l’esprit » (Matth. 27:46-50; Marc 15:34-37; Luc 23:54; Jean 19:14).

Notez bien que le corps de Jésus fut déposé dans le sépulcre avant le coucher du soleil (Matth. 27:57; Luc 23:54). Jean ajoute:

« Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs » (Jean 19:42).

Conformément aux lois juives, l’ensevelissement d’un cadavre ne pouvait avoir lieu le jour du sabbat ou pendant une Fête. Jésus fut enterré le jour même de Sa mort, avant le coucher du soleil. Il mourut peu après trois heures de l’après-midi. C’est ce que dit l’Écriture Sainte. L’ensevelissement du corps de Jésus eut lieu dans l’après-midi, avant le coucher du soleil.
Etant donné que l’heure de la résurrection du Christ était la même, trois jours plus tard, que celle de Son ensevelissement, Sa résurrection eut donc lieu, non pas à l’aube, mais dans l’après-midi, peu avant le coucher du soleil. Que cela nous paraisse incroyable ou impossible, nos opinions personnelles ne pourraient altérer la vérité telle qu’on la trouve dans la BIBLE!

Si Jésus-Christ était ressuscité des morts à tout autre moment du jour, la durée de Son ensevelissement n’aurait pas été exactement de trois jours et trois nuits; de ce fait, Il n’aurait pas tenu Sa promesse. Autrement dit, le grand miracle qu’Il présagea, prouvant qu’Il était le Messie — le Fils du Créateur — n’aurait pu être accompli.

Jésus ressuscita, vers la fin du jour, peu avant le coucher du soleil; ou bien c’est le cas, ou bien Il n’est pas le Christ. C’est Lui-même qui mit tout en jeu quand Il présagea ce miracle.

QUEL est le jour de sabbat qui suivit la Crucifixion?

Nous touchons maintenant un point important sur lequel beaucoup ont fondé leurs objections, mais lequel constitue, néanmoins, une preuve en faveur de la vérité. La Bible dit que le jour après la Crucifixion, c’était un SABBAT; en se fondant sur cette déclaration, maints théologiens concluent que la Crucifixion a dû avoir lieu un vendredi.

Nous avons déjà vu, selon le témoignage contenu dans les quatre Évangiles, que l’on se référait au jour de la Crucifixion comme un « jour de la préparation » pour le sabbat. Mais de quel sabbat s’agit-il?

L’Évangile de Jean nous donne la réponse:

« C’était la préparation de la Pâque » (Jean 19:14).
« Et ce jour de sabbat était un grand jour » (Jean 19:31).

Qu’est-ce que c’est que ce « grand jour » ? Pourquoi l’appelle-t-on un « sabbat »? Demandez-le à un Juif — il vous l’expliquera! Il vous dira que c’est un des sept jours de jubilé que les Israélites observaient annuellement; il y en avait sept, en effet, dont chacun s’appelait sabbat. Sept sabbats annuels, dont chacun tombait un jour différent du calendrier, tout comme les jours fériés modernes, qui tombent des jours différents, selon le calendrier romain.
Pourquoi ces jours de jubilé annuels s’appelaient-ils sabbat? De nouveau, la Bible nous en donne la réponse (Lév 16:31; 23:15; 23:24; 23:26-32; 23:39).

D’autre part, dans L’Évangile selon Matthieu, nous lisons: « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l’homme sera livré pour être crucifié » (Mat 26:2). Si vous lisez attentivement tout ce chapitre, vous verrez que Jésus fut crucifié LE JOUR DE LA PÂQUE.

Mais qu’est-ce que ce jour de Pâque?

Vous en trouverez le récit complet dans le douzième chapitre de l’Exode. Les enfants d’Israël touchèrent le linteau et les deux poteaux de leurs portes avec le sang des agneaux qu’ils immolèrent, et, en voyant cette marque, l’Éternel passa par-dessus ces maisons, ne permettant pas au destructeur d’y entrer pour frapper.

Immédiatement après la Pâque, il y eut une convocation générale, un sabbat annuel, en l’honneur de l’Éternel.

Notez bien ces dates:

« Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la Pâque de l’Éternel. Le quinzième jour de ce mois sera un jour de fête » (Nomb. 28:16-17).

L’agneau de Pâque, immolé le quatorzième jour du premier mois (le mois d’Abib) représente notre Seigneur Jésus-Christ — L’Agneau de Dieu — qui vint pour prendre sur Lui nos péchés.

« Christ, notre Pâque, a été immolé » (1 Cor. 5:7).

Jésus fut immolé le jour de la Pâque — le jour même où on immolait l’agneau, chaque année. Notre Seigneur fut crucifié le 14 Abib, et ce mois d’Abib est le premier mois de l’année chez les Hébreux. C’est à ce jour de Pâque que la Bible se réfère en l’appelant « le jour de la préparation »; car le jour de fête, le jour de sabbat annuel, allait commencer le 15 du mois d’Abib. Ce sabbat annuel peut tomber n’importe quel jour de la semaine. Il peut tomber, comme c’est fréquemment le cas, un jeudi. Par exemple, les Juifs célébrèrent ce « Grand Jour » de sabbat le jeudi des années 1962, 1969 et 1972. Ils feront de même en 1975, 1979 et 1982.

D’après le calendrier hébreu, le 14 Abib, c’est-à-dire le jour de Pâque de l’année où Jésus fut crucifié, tombait un mercredi. En conséquence, le jour de sabbat annuel, cette année-là, tombait un jeudi. Et c’est la veille de ce sabbat annuel, tombant jeudi, que Joseph d’Arimathée déposa le corps de Jésus dans un sépulcre. Disons donc, en conclusion, que dans la semaine de la Crucifixion il y avait deux jours de sabbat, deux différents: un jeudi et un samedi.

Le premier jour de la semaine (dimanche), Marie de Magdala et les autres femmes qui l’accompagnaient, se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever (Marc 16:2; Luc 24:1; Jean 20:1).

Ce sont là les versets auxquels la plupart des chrétiens se réfèrent pour prétendre que la Résurrection eut lieu dimanche matin, au lever du soleil. Mais ils se trompent. Ces passages ne parlent point d’une Résurrection dominicale.

Examinons-les ensemble! Quand les femmes arrivèrent dimanche matin au sépulcre, celui-ci était déjà ouvert. La Bible dit qu’il faisait encore noir. Elle ne dit point que les femmes virent Jésus dans le sépulcre. Non! Jésus n’y était pas. Voici, d’ailleurs, la déclaration de l’ange:

« Il n’est point ici; il est ressuscité » (Marc 16:6; Luc 24:6; Matth. 28:5-6).

Jésus était ressuscité avant le lever du soleil, dimanche matin. Cela va sans dire puisqu’Il ressuscita dans l’après-midi du jour précédent, avant le coucher du soleil.

La déclaration de l’ange est donc une autre preuve confirmant que la résurrection du Christ eut lieu samedi après-midi, avant le coucher du soleil.

Rappelez-vous que le sabbat, d’après la Bible, se termine au coucher du soleil comme tout autre jour. C’est ce jour-là — SAMEDI, le jour du sabbat — avant l’arrivée du premier jour de la semaine, que la Résurrection eut lieu!

Le miracle fut accompli

Jésus avait prédit qu’Il resterait dans le sépulcre trois jours et trois nuits. Il tint Sa promesse, quoique certains experts et théologiens affirment qu’Il n’y resta que la moitié du temps prévu. Qui a raison: Jésus ou ces théologiens?
Remarquez le témoignage de l’ange, donné à cet effet:

« Il n’est point ici; il est ressuscité, comme il l’avait dit » (Mat 28:6).

Jésus était ressuscité, comme il l’avait dit. Conformément à la parole de l’ange, telle qu’elle est donnée dans la Bible, le miracle fut accompli: après être resté trois jours et trois nuits dans le sépulcre, Jésus ressuscita dans l’après-midi du jour du sabbat — et non le dimanche matin.
La Bible contient plusieurs autres passages, démontrant que Jésus-Christ resta dans le sépulcre pendant la durée qu’Il avait prévue. Par exemple:

« Je vous ai enseigné avant tout », écrit l’apôtre Paul,

« comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » (1Cor 15:3-4).

La mort et l’ensevelissement de Jésus eurent lieu SELON LES ÉCRITURES, non pas contrairement à elles.

Le troisième jour, après Son ensevelissement, était un sabbat. Par conséquent, l’ensevelissement eut lieu le mercredi, et les trois jours entiers qu’Il passa dans le sépulcre se terminèrent samedi après-midi, peu avant le coucher du soleil, non pas dimanche matin.

Quel est le jour de la Crucifixion?

Il n’est pas difficile de déterminer le jour exact de la Crucifixion. Puisque Jésus-Christ ressuscita des morts le samedi, le jour de la Crucifixion eut lieu le mercredi précédent.

En effet, Jésus fut crucifié un mercredi. Il mourut sur la croix peu après trois heures de l’après-midi, et Il fut enseveli avant le coucher du soleil, le même jour. Faites le calcul: trois jours et trois nuits à partir de mercredi, peu avant le coucher du soleil, vous amènent au jour du sabbat — samedi — à l’heure même où l’ensevelissement avait eu lieu. Rien de surprenant que le matin du premier jour de la semaine (dimanche) Jésus n’était plus dans le sépulcre. Il était déjà ressuscité.

Réponses aux objections honnêtes

En parcourant l’Évangile selon Marc 16:9, certains pensent que la Résurrection a dû avoir lieu un dimanche. Cependant, si l’on se donne la peine d’examiner la version originale, écrite en grec, on constatera que la Bible ne déclare point pareille chose. L’expression « étant ressuscité le matin du premier jour » n’indique pas nécessairement une action au présent de l’indicatif. Elle ne démontre pas l’heure exacte, ou le moment exact, de la Résurrection. Elle établit seulement le fait que le matin du premier jour de la semaine, Jésus était déjà ressuscité, et qu’Il apparut à Marie de Magdala. Ce texte n’est pas du tout en contradiction avec les autres textes que nous venons de voir. Bien au contraire, il les confirme en corroborant que Jésus était déjà ressuscité avant le matin du premier jour; c’est bien naturel puisqu’il ressuscita dans l’après-midi du SAMEDI.

Un autre passage qui confond les théologiens est le suivant:

« Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées » (Luc 24:21).

Dans ce verset, les mots « ces choses » se réfèrent aux événements relatifs à la Résurrection, tels que l’arrestation de Jésus, Sa condamnation, Sa Crucifixion, et, finalement, la garde du sépulcre après que la pierre fût scellée.

Selon Luc 24:18-20 et selon Matthieu 27:62-66 « ces choses » n’étaient pas achevées avant l’arrivée des gardes, jeudi. Alors, le passage en question nous informe que dimanche était le troisième jour depuis que ces choses s’étaient passées. Elles n’étaient pas achevées jeudi. Et le troisième jour à partir de jeudi — non pas à partir de vendredi — c’est le dimanche, naturellement. Voilà donc une autre preuve montrant que la Crucifixion ne pouvait avoir eu lieu un vendredi.

La preuve concluante

En fin de compte, voici une dernière preuve, une PREUVE concluante sur cette vérité étonnante: la version originale d’un certain passage établissant qu’il y avait DEUX sabbats dans cette semaine-là laisse à désirer dans presque chacune des traductions en français.

Dans l’Évangile selon Matthieu 28:1, le premier verset est traduit par les mots « après le sabbat », alors que dans le texte original grec le mot « sabbat » est au pluriel. [σαββατων (pluriel) au lieu de σαββατου (singulier)]

Si on l’avait traduit « après les sabbats » — comme on aurait dû le faire — tout aurait été bien plus simple à comprendre.

Notez que conformément à l’Évangile de Marc, « Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé » n’achetèrent des aromates que lorsque le sabbat (singulier) fut passé (Marc 16:1-2).

« Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. » 

Mais alors, comment auraient-elles pu préparer ces aromates si elles ne les avaient pas encore achetés? Et, la Bible ajoute qu’après avoir préparé des aromates,

« elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi » (Luc 23:56).

Il faut étudier ces deux textes bien attentivement pour les comprendre. Il n’y a qu’une seule explication: celle des deux sabbats dans la semaine de la Crucifixion. Après le Grand Jour annuel (le sabbat de la Fête des pains sans levain, lequel tombait jeudi), ces femmes achetèrent des aromates et les préparèrent vendredi; puis elles se reposèrent le jour du sabbat hebdomadaire, samedi, selon la loi (Ex. 20:8-11).

Un examen attentif de Matthieu 28 et de Marc 16 vous prouvera qu’il y avait deux sabbats dans cette semaine, séparés l’un de l’autre par un seul jour. Autrement ces deux passages se contrediraient.

Il est temps de découvrir la source de nos croyances religieuses, afin de comprendre d’où elles nous viennent, et si nous devrions les observer.


Note de fin de Vigi-Sectes

Cette illustration d’une source messianique illustre bien le sujet : 

Pour revenir aux arrogants, ignorants qui disent:

la Bible est falsifiée :

Nous répondrons: Commencez par la lire, pour savoir de quoi vous parlez.
Plus on la connaît avec exactitude ( Actes 18:26), plus on en est certain. Mais comme Pierre l’annonçait, il y a 2000 ans, il y a des sectes pernicieuses à venir, qui renieront Christ:

Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.   ( 2 Pierre 2:1)

Il décrit sans ménagement les péchés charnels de leurs gourous (des brutes qui s’adonnent à la chair comme des animaux).

ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d’impureté et qui méprisent l’autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier les gloires … Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées pour êtres prises et détruites,

Et enfin, en plus de leurs injures, il les caractérise par leur ignorance ! Il n’y aura jamais de paix sur eux.

ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, ( 2 Pierre 2:10-12)